De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Samen Sterk Lezen

ouders en school werken samen aan een positief leesklimaat

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samen Sterk Lezen

ouders en school werken samen aan een positief leesklimaat

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op welke wijze zijn we op school D. in staat om ‘Samen Sterker Lezen’ te realiseren? De rol van ouders is essentieel bij het leren lezen (Notten, 2011, 2012). De school heeft als taak om ouders op een juiste manier aan te sporen en te begeleiden om thuis actief met (voor) lezen bezig te zijn (Stichting Lezen, 2014). De volgende onderzoeksvraag staat centraal in dit onderzoek: Op welke wijze kan de ouderbetrokkenheid bij ouders van groep 1 tot en met 4 ingezet worden om een positief leesklimaat te ontwikkelen? Om deze vraag beantwoord te krijgen heb ik me in hoofdstuk 2 verdiept in de literatuur met betrekking tot ouderbetrokkenheid en een positief leesklimaat. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor opvoeding en onderwijs waarbij ouders en school samen optrekken, vergroot de kans op betere onderwijsresultaten en goed sociaal functioneren. (Menheere, Hooge & Hooge, 2010). Om succesvolle ouderbetrokkenheid te realiseren is het aangaan van een vertrouwensband noodzakelijk (Leenders, De Jong & Monfrance, 2017). Volgens Ros (2014) bevat een positief leesklimaat een lezende ouder als rolmodel, een groot boekenaanbod thuis en een actieve begeleiding. In hoofdstuk 4 wordt het onderzoek beschreven dat is afgenomen bij ouders en leerkrachten. Middels een enquête tracht ik te ontdekken wat de huidige en de ideale situatie is met betrekking tot ouderbetrokkenheid bij zowel ouders als leerkrachten. Hoe wordt de samenwerking ervaren, in hoeverre maken ouders tijd vrij voor verschillende activiteiten en wat vindt men van de informatievoorziening. Uit deze resultaten zijn tien ouderroutines gekozen die tegemoet komen aan de behoeftes van de ouders. Ouderroutines zijn herkenbare, terugkerende en betekenisvolle activiteiten gericht op het vergroten van de ouderbetrokkenheid en de stimulering van de ontwikkeling van kinderen (Van den Berg, Christiaanse, Dankers & Groot-Ketelaars, 2013). Tevens is er een interview afgenomen met een interim directeur van een basisschool die van de inspectie een goede beoordeling heeft gekregen onder andere op het onderdeel ‘ouderbetrokkenheid’. Gedurende acht weken is in de onderbouw een pilot uitgevoerd waarin deze ouderroutines ingezet zijn. In hoofdstuk 5 worden naar aanleiding van de pilot en de evaluatie met ouders en leerkrachten de conclusies en de aanbevelingen beschreven. Hoofdstuk 6 staat in het teken van reflectie en discussie.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk