De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eergerelateerd geweld in de gesloten jeugdzorg

Een onderzoek dat zich richt op wat de professionals binnen instelling X en afdeling Y nodig hebben, zodat de aansluiting tussen de jongeren met eergerelateerde problematiek en professionals bevorderd wordt en de professionals passende ondersteuning kunnen bieden

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Eergerelateerd geweld in de gesloten jeugdzorg

Een onderzoek dat zich richt op wat de professionals binnen instelling X en afdeling Y nodig hebben, zodat de aansluiting tussen de jongeren met eergerelateerde problematiek en professionals bevorderd wordt en de professionals passende ondersteuning kunnen bieden

Beperkte toegang

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is onderzoek gedaan naar wat professionals nodig hebben om aansluiting te vinden met jongeren die te maken hebben met eergerelateerd geweld en hoe de behandeling bevorderd kan worden. Binnen de gesloten instelling X en meidengroep afdeling Y wordt het onderwerp eergerelateerd geweld op de achtergrond gezet. Eergerelateerd geweld heeft te maken met eer, trots en bescherming van de familie. Vaak gaat dit samen met mishandeling, verstoting en controle (Janssen et al., 2019). Ook in de maatschappij is eergerelateerd geweld een onderwerp dat steeds vaker ter sprake komt. Er wordt hieraan steeds meer aandacht besteed bij de politie, jeugdzorginstellingen en zelfs de politiek (Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld, z.d). Het blijkt dat in de instellingen nog te weinig aandacht voor dit probleem (Movisie, 2020). Ook binnen afdeling Y zijn de professionals zich niet bewust van het probleem. Hierdoor behandelen zij jongeren met eergerelateerd geweld gelijk aan andere jongeren in de groep. Daarnaast heerst er een handelingsverlegenheid onder de professionals. Dit heeft als gevolg dat er momenteel geen goede begeleiding en behandeling geboden wordt waardoor jongeren zich niet gehoord en begrepen voelen. In dit onderzoek wordt gekeken wat er nodig is om de begeleiding en behandeling te bevorderen. Het is belangrijk dat jongeren de juiste ondersteuning krijgen wanneer sprake is van eergerelateerd geweld.
De onderzoeksdoelstelling is om kennis en inzicht te krijgen met betrekking tot wat de professionals binnen instelling X en afdeling Y nodig hebben zodat de aansluiting tussen de jongeren met eergerelateerde problematiek en professionals bevorderd wordt en de professionals passende ondersteuning kunnen bieden.
De vraagstelling waar het onderzoek antwoord op geeft, luidt als volgt: ‘Wat hebben professionals van instelling X binnen de gesloten afdeling Y nodig om aansluiting te krijgen met jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien jaar die te maken hebben met eergerelateerd geweld om (passende) ondersteuning te bieden?’
Er is gekozen voor semi- gestructureerde interviews die gebaseerd zijn op theorieën en het TOPOI-model. Binnen dit onderzoek zijn er twee onderzoekspopulaties, genaamd: de professionals binnen afdeling Y en de jongeren met eergerelateerde problematiek die verblijven binnen afdeling Y. Daaronder valt een professional met een verantwoordelijke functie. In totaal zijn er negen interviews afgenomen. In de conclusie wordt beschreven dat de professionals binnen afdeling Y te weinig handvatten, kennis en inzicht hebben van eergerelateerd geweld en de daarbij horende achterliggende gedachte. Op dit moment vindt er dus geen passende behandeling plaats voor dit specifieke probleem. Daarnaast dienen professionals bewust te worden van hun houding. Het is van groot belang dat Instelling X het onderwerp onder de aandacht brengt. Hierdoor krijgen professionals meer handvatten om aansluiting met de jongeren met eergerelateerde problematiek te vinden. Hierdoor wordt voorkomen dat jongeren achteruit gaan en de visie van instelling X ‘op weg naar een positieve toekomst’ gerealiseerd kan worden.
Daaropvolgend zijn er aanbevelingen geschreven voor zowel de professionals van afdeling Y als instelling X. Deze zijn: het bieden van scholing, aansluiting door middel van ‘Beschermjassen’, het werken aan de communicatie en houding, het inzetten van een ervaringsdeskundige, het beter indelen van de teamvergaderingen en het onder de aandacht brengen van de meldcode.
Er is binnen instelling X eerder nog geen onderzoek gedaan naar eergerelateerd geweld waardoor dit onderzoek bijdraagt aan een hoge waarde en bruikbaarheid in de praktijk.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2022-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk