De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Appreciative Inquiry ter bevordering van de professionele leergemeenschap

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Appreciative Inquiry ter bevordering van de professionele leergemeenschap

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na het afnemen van de vragenlijst ‘Mijn school als professionele leergemeenschap – een eerste indruk’ (Bisdom Gent, Pedagogische begeleidingsdienst, 2012), kwam naar voren dat mijn team de professionele leergemeenschap op mijn school zwak beoordeelt. In dit actieonderzoek ben ik op zoek gegaan naar een geschikte interventie om de kwaliteit van de professionele leergemeenschappen op mijn school te verbeteren. Uit vooronderzoek is gebleken, dat de kennis omtrent het werken met PLG’s onder mijn collega’s, verder uitgebreid kon worden. Ook was er niet veel enthousiasme omtrent het werken binnen de PLG’s. Om te onderzoeken welke interventie geschikt zou kunnen zijn, heb ik onderzoek gedaan naar de dominante visie op veranderen binnen mijn team, door de vragenlijst ‘De kleurentest voor veranderaars’ (Leon de Caluwé en Hans Vermaak, 1999) af te nemen. Door deze vragenlijst af te nemen heb ik in kaart gebracht dat binnen mijn team het rooddrukdenken en het groendrukdenken domineren binnen de vijf kleuren van het kleurdrukdenken. Volgens de kleur rood staat de mens centraal en volgens de kleur groen staat leren centraal. Op basis van deze uitslag heb ik gekeken of het doen van Appreciative Inquiry (AI) een geschikte interventie zou kunnen zijn om de professionele leergemeenschap op mijn school te verbeteren. Vanuit het rooddrukdenken en het groendrukdenken zou het doen van AI, in theorie, passend kunnen zijn. Om dit te onderzoeken heb ik twee focusgroep bijeenkomsten gehouden. De samenstelling van deze focusgroep is een afspiegeling van de collega’s die deelnemen aan de PLG’s op mijn school, zowel leerkrachten als assistenten. Door de vragenlijst ‘Mijn school als professionele leergemeenschap – een eerste indruk’ opnieuw af te nemen, is in de eerste focusgroep bijeenkomst een positief kernthema vastgesteld, welke een ambitie behelst om onze professionele leergemeenschap te verbeteren. In de tweede bijeenkomst is de 4D cyclus gedeeltelijk doorlopen om te ervaren of het doen van AI daadwerkelijk als prettig wordt ervaren, of het doen van waarderend onderzoek het team iets kan opleveren waardoor onze PLG’s versterken en wanneer het doen van waarderend onderzoek ingezet kan worden. Uit deze focusgroep bijeenkomsten is gebleken dat het als prettig wordt ervaren om te verbeteren door eventuele problemen positief te benaderen. Deze manier van onderzoeken je leert om na te denken en om hierover met elkaar in dialoog te gaan. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het vergroten van de motivatie, het creëren van draagkracht en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en de werksfeer. Naar aanleiding van dit onderzoek beveel ik aan dat wij vaker AI gaan inzetten ter bevordering van de PLG’s, maar ook tijdens de PLG bijeenkomsten. Er zal geëxperimenteerd moeten worden om na te gaan wanneer en in welke vorm het doen van AI het meest zinvol is.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2018-04
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk