De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Ik wil het, maar ik kan het niet (alleen)".

Leerlingen die veelvuldig spijbelen zetten hun kansen in de maatschappij op het spel. Daarom moeten wij schollverzuim zoveel mogelijke tegengaan.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Ik wil het, maar ik kan het niet (alleen)".

Leerlingen die veelvuldig spijbelen zetten hun kansen in de maatschappij op het spel. Daarom moeten wij schollverzuim zoveel mogelijke tegengaan.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De onderzoeksvraag "wat heeft mijn leerlingen geholpen zodat zij op tijd op school komen?" staat centraal in dit onderzoeksverslag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is de literatuur bestudeerd en praktijkonderzoek gedaan. Het onderzoek had een interpretatief karakter, omdat geprobeerd is verandering in waarneembaar gedrag te begrijpen. Specifiek gericht op het onderzoek betekent dit dat er gezocht is naar oorzaken en redenen waarom de leerlingen nu wel op tijd op school komen. De onderzoeksgroepen bestonden uit vijf leerlingen en hun ouders en de teamcoördinator op de school van onderzoek. De ondervraagde ouders waren allen moeders omdat het contact met de school door de moeders van deze leerlingen wordt onderhouden. Door middel van een vragenlijst en interviews werden kwalitatieve gegevens verkregen. Deze werden verwerkt, geanalyseerd en in tabellen gerangschikt. Daarna zijn de deelvragen beantwoord. Er zijn uit het onderzoek conclusies gepresenteerd die gericht zijn op de ouders, specifiek op de juffrouw, en op het schoolbeleid. Met de juffrouw wordt hier de mentor bedoeld. De mentor heeft een centrale rol bij de opvang, de begeleiding en de extra zorg voor de leerlingen. De mentor is ook degene die in de eerste plaats de contacten met de ouders van de leerlingen onderhoudt. Gericht op de ouders is de conclusie dat de meerderheid van de leerlingen op tijd op school komt als zij s avonds naar bed gestuurd en 's ochtends gewekt worden door hun ouders. Daarnaast hebben de leerlingen behoefte aan ouders die veel met hen praten over hun toekomst en het belang van op tijd naar school gaan. Het is verder belangrijk dat er thuis duidelijke afspraken worden gemaakt. De conclusie die specifiek gericht op de juffrouw gericht is blijkt dat de leerlingen een juffrouw nodig hebben die hen door middel van gesprekken weet te motiveren en te stimuleren om op tijd op school te komen. De leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid, structuur, waardering en succeservaringen. Zij willen het idee hebben dat zij iets kunnen bereiken met hun studie. Gericht op het schoolbeleid is de conclusie dat de school als instituut moet zorgen voor duidelijke afspraken en regels met straffen en beloningen ten aan zien van op tijd komen. Daarnaast hebben leerlingen behoefte aan docenten die ze door middel van gesprekken kunnen stimuleren, motiveren en complimenteren. Terugkomend op de onderzoeksvraag "wat heeft mijn leerlingen geholpen zodat zij op tijd op school komen?" zijn de belangrijkste conclusies:
 de ouders moeten hun betrokkenheid tonen bij school.
 de docenten moeten leerlingen door middel van gesprekken kunnen motiveren en stimuleren waardoor hun verantwoordelijkheidbesef voor op tijd naar school komen groter wordt.
 de school moet als instituut ervoor zorg dragen dat er duidelijke regels ten aanzien van op tijd komen gesteld worden. Daarnaast moeten er goede afspraken gemaakt worden over sancties die volgen op het niet naleven van de afspraken.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk