De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vakdidactische kennis op het gebied van techniek in het basisonderwijs: Het meten van 'Pedagogical Content Knowledge'.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vakdidactische kennis op het gebied van techniek in het basisonderwijs: Het meten van 'Pedagogical Content Knowledge'.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Goed onderwijs vraagt van leerkrachten een diepgaand begrip en grondige kennis van de vakinhoud en van de geschikte onderwijsactiviteiten om in staat te zijn de juiste vragen aan leerlingen te stellen. Dit concludeerden Bransford, Brown, en Cocking (2004) in hun toonaangevende boek 'How people learn'. Deze conclusie impliceert dat vakspecifieke kennis van een leerkracht heel belangrijk is voor goed techniekonderwijs.
Uit onderzoek naar de attitudes van leerlingen ten aanzien van techniek is gebleken dat een positieve attitude bij leerlingen vaak samenhangt met een goed en volledig beeld van techniek. Het is daarom noodzakelijk dat leerkrachten zelf een goed en zo volledig mogelijk beeld van techniek hebben om een positieve attitude bij hun leerlingen te kunnen stimuleren (De Vries, 2000).
Kortom, leerkrachten hebben voldoende vakkennis nodig om 'technologische geletterdheid' en een positieve attitude ten aanzien van techniek bij leerlingen te kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk om te weten of, en zo ja hoe en in welke mate, de specifieke vakkennis van techniek van leerkrachten de attitudes van leerlingen beïnvloedt.
In dit hoofdstuk wordt allereerst dieper ingegaan op kennis van leerkrachten. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke kennis, vakdidactische kennis en attitude ten aanzien van techniek. Er wordt een relatie gelegd tussen kennis van leerkrachten en de percepties en attitudes van leerlingen. Vervolgens wordt het bepalen van 'Pedagogical Content Knowledge' bij leerkrachten besproken en de constructie en validatie van een test om deze kennis te meten beschreven. Ten slotte wordt in de laatste paragraaf teruggeblikt op de gevonden resultaten.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
LectoraatLectoraat Science en techniek in het basisonderwijs
Gepubliceerd inOnderzoek naar wetenschap en techniek in het Nederlandse basisonderwijs Platform Beta Techniek, Den Haag
Jaar2009
TypeBoekdeel
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk