De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effe chillen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onze afstudeerstage hebben we volbracht bij Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. SRE is één van de initiatiefnemers van het verkeersveiligheidsproject Effe Chillen. Het project Effe Chillen richt zich op de brommerjeugd van 15 tot en met 17 jaar. Pijler van het project is een grote kijkbox die onaangekondigd op verschillende middelbare scholen wordt geplaatst. In de kijkbox zijn videoclips te zien. Op deze manier worden jongeren geconfronteerd met de gevaren die brommerrijden met zich mee brengt.

De afstudeeropdracht is uitgevoerd voor de initiatiefnemers van het project Effe Chillen.
Berry de Jong, de opdrachtgever, is één van de initiatiefnemers van het project. Hij is werkzaam bij SRE. De andere initiatiefnemers van het project Effe Chillen zijn: Bureau 4-Kant, Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid (POV) en Politie Brabant Zuid-Oost.

De centrale vraag die ten grondslag ligt aan deze scriptie luidt:
'Wat is de kennis en houding van de middelbare scholen ten opzichte van het project Effe Chillen en waarom nemen de middelbare scholen niet deel aan het project Effe Chillen?'.

Onze afstudeeropdracht bestaat uit een oriëntatiefase met als gevolg een onderzoek naar de middelbare scholen in Noord-Brabant die niet met Effe Chillen hebben gewerkt. De uiteindelijke doelstelling die bij dit onderzoek ten grondslag ligt, luidt:
'Het formuleren van een strategie om middelbare scholen bekend te maken met en deel te laten nemen aan het project Effe Chillen.'

In de oriëntatiefase is gekeken naar wat het project precies inhoudt, wie de initiatiefnemers zijn, welke verkeersorganisaties er zijn en wat hun rol in Effe Chillen is en kan zijn, en naar wat de ervaringen van de scholen zijn die met het project Effe Chillen hebben gewerkt. Een aantal bevindingen, die uit de oriëntatiefase naar voren zijn gekomen, zijn meegenomen in het onderzoek naar de middelbare scholen die niet met het project Effe Chillen hebben gewerkt. Het gaat hier om de mogelijke ingangen die een grote rol kunnen spelen om het project Effe Chillen bekend te maken op de middelbare scholen en de wijze van promotie rondom het project Effe Chillen


Het project Effe Chillen wordt door de middelbare scholen die ermee hebben gewerkt beschreven als: confronterend, apart en anders dan andere projecten. Ze geven aan dat het een project is dat goed in elkaar zit, zowel op het gebied van geleverde service als de bijbehorende middelen.

Uit het onderzoek onder de middelbare scholen die niet met het project Effe Chillen hebben gewerkt, is naar voren gekomen dat scholen een moeilijk te bereiken doelgroep zijn. De scholen dat ze worden overspoeld met projecten en daardoor geen tijd hebben. Het is dus ook van belang te kijken naar hoe de doelgroep jongeren 15 tot en met 17 jaar rechtstreeks benaderd kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de benaderde middelbare scholen het project Effe Chillen niet kent.
Er is onder de middelbare scholen, die wel bekend zijn met het project Effe Chillen, wel degelijk behoefte aan het project. Verkeersveiligheid is een item dat leeft bij de scholen, het dient aandacht te krijgen in het onderwijsprogramma.

Op basis van de onderzoeksresultaten is het marketing communicatieplan opgesteld. Dit plan is naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek gebaseerd op twee doelgroepen. Namelijk op de middelbare scholen in Noord-Brabant en op de jongeren van 15 tot en met 17 jaar rechtstreeks.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Communicatie
PartnerSamenwerkingsverband Regio Eindhoven
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk