De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duidelijkheid in stabiliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duidelijkheid in stabiliteit

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel en onderzoeksvraag: Het doel van dit onderzoek is bepalen of de mate van kniestabiliteit geobjectiveerd kan worden met behulp van een mobiel krachtenplatform, ontwikkeld door Hendrikx (2006). Hierbij is de volgeden hoofdvraag geformuleerd: "Op welke wijze kan het mobiele krachtenplatform een rol spelen bij het objectiveren van de mate van kniestabiliteit bij diverse patiëntencategorieën?"

Methode: Met behulp van een vergelijkend toegepast wetenschappelijk onderzoek en literatuuronderzoeken zijn de betrouwbaarheid, validiteit en sensitiviteit van het mobiele krachtenplatform bepaald. De betrouwbaarheid is bepaald door een vergelijking tussen een bekende input en de output van het mobiele krachtenplatform. Bij de validiteitsbepaling heeft een vergelijking plaatsgevonden tussen het mobiele krachtenplatform en de AMTI force plate als gouden standaard. Voor het bepalen van de sensitiviteit zijn drie onderzoekspopulaties (34 deelnemers per populatie) met elkaar vergeleken waarbij grote verschillen in mate van stabiliteit worden verwacht.

Resultaten: Nadat een literatuurstudie heeft plaatsgevonden bleek dat het niet mogelijk is om specifiek de mate van kniestabiliteit te objectiveren met behulp van het mobiele krachtenplatform. Om deze reden is het vervolgonderzoek gericht op het objectiveren van de algehele stabiliteit. Tevens is uit de literatuurstudie gebleken dat met de gemiddelde snelheid van verplaatsing van het zwaartepunt een uitspraak gedaan kan worden over de mate van stabiliteit.
Voor zowel de betrouwbaarheid als validiteit is een sterk lineair verband aangetoond, echter met te grote verschillen in mate van afwijking (>2cm).
Het mobiele krachtenplatform is in staat te discrimineren in de mate van stabiliteit.

Conclusie: Het mobiele krachtenplatform kan op geen enkele wijze een rol spelen bij het objectiveren van de mate van kniestabiliteit bij diverse patiëntencategorieën. Echter kan het wel een rol spelen binnen de fysiotherapeutische setting bij het objectiveren van de algehele stabiliteit. Hiervoor moet eerst verder onderzoek verricht worden en dienen er aanpassingen gedaan te worden aan het mobiele krachtenplatform.

Objective: The purpose of this study was to determine whether or not the stability of the knee can be objectified using a mobile force plate, designed by Hendirkx (2006).
The main question was formulated as: "In which way can de mobile force plate be of any relevance to objectify the knee stability by various patient categories?"

Method: By using an comparative applied scientific design and literature studies the reliability, validity and sensitivity of the mobile force plate are determined.
The reliability is determined by using a comparison between a pre-known input against the output of the mobile force plate. During the validity research a comparison has been taken place between the mobile force platen and the AMTI force plate (golden standard).
For the determination of de sensitivity three different kind of research populations (34 contestants per population) each with an other degree of knee stability has been compared to one and another.

Results: After literature research it appeared to be that is not possible to objectify isolated knee stability using the mobile force plate. For that reason, further research during this study has been done for whether or not it is possible to objectify body stability.
The average displacement speed of the centre of gravity is the most important factor to determine stability.
There is a strong linear correlation for the reliability as well for the validity, however with larger differences than allowed (>2cm).
The mobile force plate is capable to discriminate differences in stability.

Conclusions: The mobile force plate can not be of any relevance in objectifying the knee stability by various patient categories. However it is possible to use the mobile force plate in physiotherapy to objectify stability. Therefore further research is necessary and modifications to the mobile force plate has to been made.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingFontys Paramedische Hogeschool
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk