De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diaken: Sociaal werker of vertegenwoordiger van de heiligen?: de receptie van de bevindingen van Collins en invloed ervan op de positie van de diaken in de rooms-katholieke kerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diaken: Sociaal werker of vertegenwoordiger van de heiligen?: de receptie van de bevindingen van Collins en invloed ervan op de positie van de diaken in de rooms-katholieke kerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stelling 1: Diaken als puur dienstverlenend ambt doet het diakenambt 
te kort 
Stelling 2: Dat de diaken alleen een taak heeft op het gebied van de 
caritas is niet meer houdbaar 
Stelling 3: Nadruk op caritas kan wel op bepaalde tijd en plaats 
Stelling 4: Rol van diaken in bestuur zou bekeken moeten worden 
Stelling 5: Vaticaanse visie op het diakenambt is niet strijdig met inzichten Collins 

De bevindingen van Collins vormen een tegenwicht tegen de krachten die stellen dat de diaken alleen een taak heeft in de caritas op grond van historische argumenten. Dat is ook de achtergrond van de titel van deze scriptie, voor sommigen is diaken synoniem met sociaal werker. Collins komt tot een betekenis die meer in de buurt ligt van vertegenwoordiger van de heiligen.
Ook voor de grote nadruk op het nederige van de ambtsdrager en van de diaken in het bijzonder lijkt geen grond te bestaan. Aan de andere kant blijft het zo dat Jezus ons leert onszelf niet boven anderen te plaatsen en om dienstbaar te zijn, de diaken heeft echter daarin geen grotere opdracht dan andere christenen.
Het profiel van de diaken zal zich de komende decennia verder moeten ontwikkelen, de bevindingen van Collins geven nieuwe openingen. Het profiel zal minder simpel zijn dan de diaken puur voor de caritas. De Vaticaanse documenten hebben een kader geschetst waarbinnen ruimte is om het profiel verder te ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk