De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

"Soms is het net alsof je handen ruzie hebben met elkaar!":

praktijkonderzoek naar het effect van psycho-educatie op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

"Soms is het net alsof je handen ruzie hebben met elkaar!":

praktijkonderzoek naar het effect van psycho-educatie op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek is bekeken welk effect psycho-educatie door de ambulant begeleider kan hebben op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van twee jongens met DCD. Uit literatuuronderzoek is gebleken dat kinderen met DCD een grotere kans lopen om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen dan andere kinderen. Kinderen die door DCD een achterstand oplopen in hun ontwikkeling, lopen de kans niet begrepen en buitengesloten te worden. Psycho-educatie is het geheel van maatregelen dat bedoeld is om zelfkennis en begrip te vergroten. Wanneer bij psycho-educatie ook de omgeving van de kinderen betrokken wordt, kan het begrip voor het anders zijn toenemen en kunnen vooroordelen worden voorkomen.
Met de jongens is een individueel traject van psycho-educatie doorlopen. Het traject startte met het in kaart brengen van hun ideeën over DCD en wat dit voor hen betekent, wat ze goed kunnen en wat ze graag zouden willen verbeteren. Hierbij is gebruik gemaakt van gesprekken en een interviewinstrument (het foto-interview). Daarna is gewerkt uit een werkboek over DCD, waarbij de jongens informatie kregen over DCD en tegelijkertijd konden bedenken, bespreken en aangeven wat DCD voor hen betekent. Tenslotte is met de jongens gezamenlijk een spreekbeurt en ervaringscircuit voorbereid en doorlopen. Daarna is het traject met hen geëvalueerd.
Met de leerkracht en de moeders van de jongens is een interview gehouden bij de start, om hun ideeën over het zelfbeeld van de jongens in kaart te brengen. De leerkracht en de moeders zijn ook betrokken geweest bij de voorbereiding en uitvoering van de spreekbeurt. Het traject is na afloop met hen geëvalueerd.
Er kan worden vastgesteld dat het onderzoek een positieve uitwerking heeft gehad op de kennis van DCD, de zelfkennis en het zelfinzicht van de jongens. Gezien het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden, kunnen er geen conclusies worden getrokken over het effect op het zelfbeeld op de langere termijn. Andere factoren, zoals de relatie met de (toekomstige) leerkracht, pedagogisch klimaat, therapiegoep, zijn hier ook op van invloed.
Het is belangrijk gebleken om kinderen en ouders regie te laten houden over doelen, uitvoering en tempo van het traject.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk