De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie voor het memoriseren van tafelproducten bij hoogbegaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie voor het memoriseren van tafelproducten bij hoogbegaafde leerlingen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen uit groep 5/6 van de onderzoeksschool bieden weerstand tegen het memoriseren van de tafelproducten. Volgens de expertleerkrachten vallen sommige hoogbegaafde leerlingen in groep 7/8 uit op rekengebied doordat ze de tafelproducten niet goed gememoriseerd hebben in groep 5/6 . Dit onderzoek is gericht op het doorbreken van deze weerstand. Om dit te realiseren heeft een theoretische verdieping plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat het inzetten van een kindplan (Paardekooper & Parmeijer, 2011) als middel kan worden ingezet bij het verhogen van de intrinsieke motivatie van hoogbegaafde leerlingen bij het memoriseren van tafelproducten. De onderzoeksvraag die hierbij centraal staat, luidt als volgt: Wat is het effect van het inzetten van een kindplan op de motivatie voor het memoriseren van de tafelproducten bij gediagnostiseerde hoogbegaafde leerlingen in groep 5/6?
De respondenten in dit onderzoek waren gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen uit groep 5/6. Bij deze leerlingen is het kindplan (Paardekooper & Parmeijer, 2011) als interventie ingezet waarbij het effect van dit plan gemeten is met behulp van vragenlijsten, interviews en tempotoetsen.
Naar aanleiding van de resultaten kan geconcludeerd worden dat de respondenten meer intrinsiek gemotiveerd zijn na het inzetten van de interventie. Ook de leeropbrengsten zijn vergroot. De extrinsieke motivatie is niet of nauwelijks afgenomen.
De belangrijkste aanbeveling is dat het kindplan gedurende de rest van het schooljaar wordt voortgezet bij de gediagnosticeerde hoogbegaafde leerlingen uit groep 5/6. Dit onder begeleiding van de expertleerkracht.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2018-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk