De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Brede aanpak verzuim wij zijn op tijd aanwezig

ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Brede aanpak verzuim wij zijn op tijd aanwezig

ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de Entreeopleiding, onderdeel van het Davinci College, een ROC in Zuid-Holland is de behoefte ontstaan om het probleem van ongeoorloofd verzuim aan te pakken enerzijds, en te komen tot consensus over een gezamenlijke visie en aanpak van verzuim anderzijds. Dit terwijl in een eerder stadium een succesvolle implementatie van een gemeenschappelijke visie op en aanpak van probleemgedrag (verbale en fysieke agressie en geweldsincidenten) wél tot stand is gekomen. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag: Op welke wijze kan ik als Intern Begeleider het docententeam begeleiden om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim? Hier vloeien de volgende deelvragen uit: • Waaruit bestaan veranderprocessen gericht op het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak? • Welke ondersteuningsbehoefte geeft het team aan om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim? • Welke interventies dragen bij aan het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim? • Welke leiderschapsstijl is herkend in mijn handelen en draagt deze leiderschapsstijl volgens dit team bij aan het komen tot een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim? Dit onderzoek richt zich op de verschillende theorieën en zienswijze waarop veranderprocessen verlopen waaronder Kotter (2005) en Van Den Berg (2005) die het veranderproces in fasen indeelt. De context waarbinnen veranderprocessen plaatsvinden heeft het onderzoek gebracht bij de Lerende Organisatie (Senge, 2001) en de ontwikkeling van de 5 disciplines (Systeemdenken, Professioneel Meesterschap, Mentale Modellen, Gezamenlijke Visie en Teamleren), fasen van teamontwikkeling (Lingsma, 2005) en leiderschapsstijlen (Blanchard, Zigarmi & Zigarmi, 2005). Door de behoeftes van het team te categoriseren en analyseren is ontdekt welke interventies en leiderschapsstijl noodzakelijk zijn om te komen tot een gezamenlijke aanpak bij ongeoorloofd verzuim. Zowel uit het theoretisch kader ten aanzien van de verschillende fasen van het veranderproces als uit de onderzoeksresultaten blijkt dat interventies gericht moeten zijn op het onderzoeken van elkaars Mentale Modellen en het ontwikkelen van de discipline Teamleren (Senge, 2001). Hiertoe zijn verschillende interventies voorbereid die tijdens twee bijeenkomsten zijn ingezet. De interventies zijn aan de hand van een enquête door de deelnemers geëvalueerd. Door een tweede enquête is gevalideerd welke leiderschapsstijlen zijn herkend en hebben bijgedragen aan het komen tot een gezamenlijke aanpak rondom ongeoorloofd verzuim. De uitkomsten van de bijeenkomsten en herkende en gewenste leiderschapsstijlen hebben geleid tot een start van een gezamenlijk gekozen aanpak rondom verzuim. Tenslotte worden aanbevelingen voor vervolgonderzoek gegeven om de aanpak te implementeren en te borgen teneinde zorg te dragen voor een succesvolle en duurzame verandering in de aanpak rondom verzuim.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2017-06-14
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk