De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competentie ontwikkeling en scholing in Niet Lesgebonden Uren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competentie ontwikkeling en scholing in Niet Lesgebonden Uren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Muziekschool Voorne heeft 26 docenten in dienst. De twee directieleden worden ondersteund door een administratieve kracht. Er zijn jaarlijks ongeveer 500 leerlingen die op drie locaties, Hellevoetsluis, Westvoorne en Brielle (het eiland Voorne), muziekles krijgen van bevoegde docenten. Daarnaast is een tiental vrijwilligers actief dat op de openingstijden van de administratie het publiek te woord staat.
Muziekschool Voorne wordt omgevormd van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele muziekschool. Er is een nieuw beleidsplan geschreven. De gemeenten Hellevoetsluis en Brielle hebben meer subsidie toegekend. De gemeente Westvoorne zit middenin het besluitvormingsproces.
De CAO Kunsteducatie 2006-2008 verplicht werkgevers en werknemers te komen tot een sjabloon voor de invulling van Niet Lesgebonden Uren. Muziekscholen kunnen dit sjabloon binnen de kaders van de CAO naar eigen inzicht invullen.
Daarnaast wil de directie het personeelsbeleid professionaliseren door een competentieprofiel voor Muziekschool Voorne te ontwikkelen in samenspraak met docenten. Er zijn nog weinig financiële middelen voor scholing. De directie wil ook scholing opzetten voor docenten van Muziekschool Voorne. Binnen het docententeam is veel weerstand ontstaan bij de aangekondigde professionalisering. De invulling van Niet Lesgebonden Uren leidt tot een verzwaring van de taken. De ontwikkelde competentieprofielen doen een beroep op het reflecterende vermogen van docenten. Voor de studie 'Inspirerend leidinggeven aan innovatie' van de Fontys Hogeschool, Tilburg heb ik een onderzoek gedaan naar de te ontwikkelen competentieprofielen en
scholingsmogelijkheden in Niet Lesgebonden Uren voor Muziekschool Voorne. In het kader van dit onderzoek is in samenspraak met docenten een sjabloon Niet Lesgebonden Uren, competentieprofiel en scholingsmogelijkheden voor Muziekschool Voorne ontwikkeld. De wensen en mogelijkheden van docenten zijn geïnventariseerd.
Muziekschool Voorne heeft drie hoofdcompetenties benoemd:
1. Vakinhoudelijk
2. Communicatief
3. Persoonlijk

Deze drie hoofdcompetenties zijn nader ingevuld.
Docenten hebben gekozen voor een speerpunt van drie te ontwikkelen competenties voor Muziekschool Voorne:
1. Lesgeven aan grote groepen leerlingen
2. Ontwikkelen van improvisatie in de les
3. Gebruik van multimedia en ICT in de les
Uit het onderzoek bleek een grote bereidheid te bestaan elkaar te scholen. De benodigde competenties waren voor een groot deel aanwezig binnen het huidige docententeam. Docenten vinden de invulling van de Niet Lesgebonden Uren door scholing aan elkaar een zinvolle besteding. De invulling van de Niet Lesgebonden Uren zijn daarmee gekoppeld aan de ontwikkelde competentieprofielen en scholingsmogelijkheden.
Een aantal docenten kan de onder 1 en 3 genoemde competenties invullen in Niet Lesgebonden Uren en daarmee hun collega's scholen. De directie Muziekschool Voorne zal deze mogelijkheid in het seizoen 2010-2011 implementeren. De onder 2 genoemde mogelijkheid om improvisatie met leerlingen te ontwikkelen zal in 2011 extern ingevuld worden. Daarnaast zijn een aantal individuele wensen kenbaar gemaakt. Deze zullen in gesprekken op termijn ingevuld kunnen worden. De invulling van de Niet Lesgebonden Uren heeft daarmee een meer zinvolle inhoud gekregen, waardoor docenten bereid zijn meer mee te denken. De aanvankelijke weerstand tegen de professionalisering van Muziekschool Voorne is omgeslagen naar een voorzichtig optimisme. Docenten realiseren zich dat zijzelf,
Muziekschool Voorne en uiteindelijk ook de leerlingen profijt hebben van de ingeslagen professionalisering. Een win-win situatie.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk