De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De verpleegpost in de langdurige psychiatrie

een kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar de invloed van de verpleegpost op het herstel van cliënten met een EPA op een langdurige opnameafdeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

De verpleegpost in de langdurige psychiatrie

een kwalitatief praktijkgericht onderzoek naar de invloed van de verpleegpost op het herstel van cliënten met een EPA op een langdurige opnameafdeling

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de langdurige opname afdeling X, waar cliënten met een EPA zorg ontvangen. Er is onderzoek gedaan naar het gebruik van een verpleegpost en welke invloed dit heeft op het herstel van deze doelgroep. De aanleiding van dit onderzoek is de kritiek die cliënten van de desbetreffende afdeling X. Professionals zouden teveel op het kantoor zitten. Volgens de sturend behandelaar van afdeling X zou dit invloed hebben op het contact tussen cliënten en professionals. Professionals zijn hierop geattendeerd en gevraagd zoveel mogelijk op de groep aanwezig te zijn. Echter bleek er geen onderzoek te zijn gedaan naar de verpleegpost en welk effect dit nu daadwerkelijk heeft op het herstel van de cliënten van afdeling X. Het is relevant voor afdeling X om hier onderzoek naar te doen om zo aanbevelingen te geven voor een werkwijze die het herstel van cliënten het meest ten goede komt.
Dit onderzoek is kwalitatief van aard. Informatie voor dit onderzoek is ingewonnen door eerst te kijken naar theorieën die gekoppeld kunnen worden aan herstel van cliënten met een EPA en het gebruik van een verpleegpost. Door het houden van semigestructureerde interviews onder 10 anonieme respondenten, 5 professionals en 5 cliënten van afdeling X, is in kaart gebracht hoe de zorg wordt ervaren en welke ervaringen er zijn t.a.v. de verpleegpost. De selectie van deze respondenten is willekeurig gebeurd.
In de eerste deelvraag ‘Wat draagt bij aan het herstel van cliënten met een EPA van afdeling X?’ komt naar voren dat de behandelrelatie belangrijk is voor de mate van herstel. De verpleegpost en het gebruik hiervan oefent druk uit op deze behandelrelatie. Hospitalisatie en toenemende werkdruk zijn andere factoren die dit herstel belemmer. Het kijken naar de eigen kracht van de cliënt komt het herstel ten goede. De tweede deelvraag ‘Hoe ervaren cliënten en begeleiders het werken met een verpleegpost op afdeling X?’ concludeerde dat professionals de verpleegpost als nodig ervaren voor het uitvoeren van werkzaamheden als rapporteren, behandelplannen schrijven en overdragen. Negatieve ervaringen die professionals hebben is dat ze anders benaderd door cliënten wanneer ze op de verpleegpost zitten dan wanneer ze op de groep zitten. Ook is er de ervaring dat er meer afstand ontstaat tussen hem de professional en de cliënt wanneer deze werkt op de verpleegpost. Cliënten ervaren dat de professionals te veel aanwezig zijn op verpleegpost. Ook blijkt achterdocht te ontstaan bij het gebruik van de verpleegpost. In de derde deelvraag ‘Hoe wordt het herstel van cliënten beïnvloed door het werken met een verpleegpost op afdeling X?’ blijkt dat achterdocht, negatieve invloed op de behandelrelatie en negatieve invloed op de ontwikkeling van zelfstandigheid het herstel beïnvloeden.
Als antwoord op de hoofdvraag ‘Hoe kan het herstel van cliënten van de langdurige opname afdeling X geoptimaliseerd worden met betrekking tot het wel of niet gebruiken van een verpleegpost?’ kan gezegd worden: ‘vervangen door open balie’ en ‘werkzaamheden als overdracht, rapporteren etc. buiten de afdeling’.
Op korte termijn zal gezocht moeten worden naar ruimte waar deze werkzaamheden plaats kunnen vinden en bewustzijn over de invloed van de verpleegpost op het herstel vergroot moeten worden. Op de lange termijn zal de verpleegpost vervangen moeten worden door een open balie.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2018-01-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk