De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Eén team, één taak': hoe ik mijn team coach bij een autisme vriendelijke begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Eén team, één taak': hoe ik mijn team coach bij een autisme vriendelijke begeleiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn onderzoek richt zich op het vormgeven van de wijze waarop ik mijn (relatief nieuwe) team coach bij een autisme vriendelijke begeleiding aan jongeren tussen de 16 en 29 met autisme en normale of hoge begaafdheid binnen het trainingscentrum in Zwaag. Dit trainingscentrum is in mei 2009 gestart en de jongeren blijven hier maximaal 5 jaar wonen en ontvangen ontwikkelingsgerichte begeleiding om daarna zo zelfstandig als mogelijk is te kunnen wonen. Binnen het team vervul ik de functie van persoonlijk begeleider en groepsbegeleider. Daarnaast ben ik gevraagd mijn team te helpen bij de uitvoer van de begeleiding. Doordat ik, in de afgelopen jaren, steeds meer kennis van autisme kreeg zag ik ook meer welke begeleiding men nodig heeft. Het is dan onvermijdelijk dat je, in het werken in een team, ook dingen gaat zien die in jouw ogen beter kunnen. Omdat ik in mijn huidige functie de mogelijkheid heb om mijn visie op het werk over te dragen, besloot ik mijn onderzoek hierop te richten. Ik heb hiervoor een actieonderzoek uitgevoerd.
Een autismevriendelijke begeleiding kenmerkt zich door een manier van benaderen en begeleiden die aangepast is aan de persoon met autisme. Er wordt rekening gehouden met zijn of haar specifieke benodigdheden en de begeleiding past zich hierop aan. Kennis van autisme en van de persoon zelf is hiervoor van groot belang. Respect voor iemand zijn eigenheid en een open houding complimenteren dit geheel. Tijdens dit actieonderzoek heb ik mij vooral gericht op het voeren van intervisies voor het gehele team. De intervisies hebben diverse thema's en invullingen gehad. Ik heb mij enerzijds gericht op het vergroten van de kennis en herkenning van het autisme bij onze jongeren. Andere keren was mijn intervisie meer gericht op het eigen handelen van de teamleden.
Naast het uitvoeren van teamgerichte intervisies ben ik ook gestart met individuele werkbegeleiding gesprekken. Om meer zicht te krijgen op mijn eigen handelen heb ik mijn supervisie in het afgelopen jaar gebruikt om vooral te kijken naar mijzelf als coach en autismespecialist. De ervaringen, inzichten en kennis die ik hier heb opgedaan heb ik ook verwerkt in mijn onderzoek. Ik ben tot de conclusie gekomen dat je een team niet als één geheel moet benaderen als het gaat om het coachen bij een autismevriendelijke begeleiding. Verschillende leden in het team, hebben hun eigen behoeftes. Dit is sterk afhankelijk van de ervaring die men heeft en de functie die men vervult. Verder is het nodig dat mijn functie goed omschreven is, zodat het voor iedereen duidelijk is wat ik te bieden heb. Het feit dat ik al onderdeel ben van het team, werkt in mijn voordeel. Ik kan inspelen op dat wat ik zie en zo de theorieën over autisme koppelen aan onze eigen praktijk. Ik kan zo bijdragen aan het op maat maken van de zorg. En laat dit nou net een van de uitgangspunten zijn voor een autismevriendelijke begeleiding!

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2010
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk