De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat is de huidige stand van zaken bij de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 met betrekking tot het geven van wetenschap- en techniekonderwijs?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat is de huidige stand van zaken bij de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8 met betrekking tot het geven van wetenschap- en techniekonderwijs?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In 2020 zal wetenschap- en techniekonderwijs een prominentere rol gaan spelen in het onderwijs. De basisschool waar dit onderzoek plaats gevonden heeft, vindt het daarom van belang dat wordt voldaan aan de eisen die door de maatschappij worden gesteld. Dit onderzoek is daarom gericht op het in kaart brengen van de huidige stand van zaken met betrekking tot de vakdidactische kennis en leerkrachtvaardigheden bij de leerkrachten van de groepen 5 t/m 8. Om dit in kaart te brengen zijn de bevindingen uit het theoretisch kader als uitgangspunt gebruikt, waar onder andere gekeken werd welke vaardigheden de kinderen leren en welke vaardigheden de leerkracht nodig heeft. Om dit te onderzoeken zijn drie instrumenten gebruikt. Met de PCK test is de vakdidactische kennis getoetst en door middel van een observatieschema werd gekeken welke leerkrachtvaardigheden al aanwezig zijn. Daarnaast zijn interviews ingezet om de motieven achter het leerkrachtgedrag te achterhalen. Uit de resultaten werd geconcludeerd dat de respondenten over voldoende vakdidactische kennis beschikken en dat de respondenten beschikken over de meeste vakspecifieke leerkrachtvaardigheden. Wel is het duidelijk waar nog een mogelijke ondersteuningsbehoefte ligt. Zo zijn de respondenten nog onvoldoende op de hoogte over de te leren vaardigheden van de kinderen en wordt kennis gemist over de cyclus van onderzoekend- en ontwerpend leren. Om deze reden is de aanbeveling gedaan om de leerkrachten kennis te laten maken met de cycli, tijdens bijvoorbeeld een studiemiddag. Daarnaast is de aanbeveling gedaan om de leerkrachten zelf te laten ervaren en om een techniekmethode te nemen.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingLeraar basisonderwijs
AfdelingFontys Hogeschool Kind en Educatie
Datum2017-04-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk