De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

F en L methode geïntegreerd in ons spellingonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

F en L methode geïntegreerd in ons spellingonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is gericht op het spellingsonderwijs. Het is geschreven in het kader van de opleiding Master Sen (Special Education Needs) leerroute dyslexiespecialist. Aangezien kinderen met dyslexie vaak problemen ondervinden bij spelling en ik vernomen had dat de F en L methode (fonologische en leerpsychologische methode) goede resultaten boekte op het gebied van spelling, was ik nieuwsgierig geworden naar de werkwijze van deze methode.

Mijn doel was om na te gaan of de F en L methode te koppelen was aan de spellingmethode die binnen onze school gebruikt wordt.

In het theoretische gedeelte heb ik de werkwijze van de F en L methode,

de kerndoelen voor spelling, effectief onderwijs en een tweetal instructiemodellen beschreven.

De opzet van mijn onderzoek staat beschreven in hoofdstuk 3.

Het onderzoek spitst zich toe op het spellingonderwijs in groep 6.

Ik heb voor groep 6 gekozen omdat trendanalyses laten zien dat deze jaargroep al enkele jaren, binnen onze school, een hiaat laat zien in hun ontwikkeling met betrekking tot spelling. Ik heb de spellingmethode "Taal op Maat" geanalyseerd en de CITO toetsen ernaast gelegd. Ik heb gekeken naar de mogelijke oorzaak waardoor de kinderen in groep 6 minder goed scoren.

Om het onderzoek niet te groot te maken, heb ik me beperkt tot het volgen van een drietal leerlingen uit groep 6 met spellingsproblemen.

Naast een spellingprobleem hebben deze drie leerlingen andere bijkomende problematieken (dyslexie, laag gemiddelde intelligentie, PDD-NOS)

Tijdens mijn instructie ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om de F en L methode in te zetten. Graag wilde ik zien wat de effecten waren van de inzet van de F en L methode tijdens mijn instructie. Is het wel mogelijk om de F en L methode in te zetten naast de spellingmethode Taal op Maat?.

Dit onderzoek toont aan dat het moeilijk is om de F en L methode te integreren binnen onze spellingsmethode. De F en L methode gaat uit van acht basisregels en Taal op Maat gaat uit van zesendertig regels.

De schoolversie van de F en L methode, Taal in Blokjes kan gebruikt worden om de woorden en taalregels uit de schoolmethode te visualiseren. Dit blijkt als ondersteuning goed te werken

Naast de inzet van de F en L methode heb ik gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van mijn instructie. De intensiteit en de kwaliteit van de instructie doen er toe. De instructietips van Hereijgens en van den Berg (2010) heb ik concreet ingezet tijdens mijn instructie. Processen beschrijven en kinderen spellingbewust maken zijn wezenlijke elementen hierbij. Zo ook het herhalen van eerder behandelde spellingscategorieën.

Het onderzoek, heeft respectievelijk een rendement opgeleverd van 100% (leerling 1), 133% (leerling 2) en 50% (leerling 3)

De voorgaande periode lieten deze leerlingen een rendement zien van 20% (leerling 1) 200% (leerling 2) en 40 % (leerling 3)

De resultaten van de kinderen gingen met name omhoog op het gebied van klank-tekenkoppeling. Mijn verdere conclusies aangaande dit onderzoek heb ik in hoofdstuk 5 beschreven.

In hoofdstuk 6 zijn mijn bevindingen en aanbevelingen beschreven.

Met deze aanbevelingen wil ik de kwaliteit van het spellingonderwijs binnen mijn school verbeteren.

Toon meer
OrganisatieFontys Hogescholen
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2011
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk