De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Letter voor letter met Connect Klanken en Letters

Een praktijkonderzoek naar Connect Klanken en Letters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Letter voor letter met Connect Klanken en Letters

Een praktijkonderzoek naar Connect Klanken en Letters

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het leesonderwijs in groep 3 van het basisonderwijs is gericht op het aanleren van letters en het doorgronden van de elementaire leeshandeling zodat leerlingen uiteindelijk komen tot automatisering en directe woordherkenning. In groep 3 betekent dit dat aan het begin van het schooljaar door middel van expliciete instructie, de koppeling tussen klanken en letters en het versterken van het fonemisch bewustzijn aangeleerd wordt. De koppeling tussen klanken en letters wordt versterkt door het lezen van verschillende eenvoudige woorden. Verder blijkt dat het inroosteren van voldoende tijd cruciaal is bij het bereiken van goede leesresultaten. Intensiveren van het leesprogramma, en met name de instructietijd, blijkt een belangrijk hulpmiddel om leesproblemen te voorkomen. (Vernooy, 2002; Smits, 2003). Daarnaast zou tevens een interventieprogramma in het eerste halfjaar in groep 3, zoals Connect Klanken en Letters, ingezet kunnen worden. Op welke wijze kan Connect Klanken en Letters bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit van het aanvankelijk leesproces in groep 3? Dit praktijkonderzoek probeert op die vraag een antwoord te geven. Het onderzoek geeft antwoord op wat Connect Klanken en Letters voor interventieprogramma is, laat zien hoe het een juist middel kan zijn om meer aandacht te besteden aan het aanleren van de letterkennis bij risicoleerlingen en wat de voorwaarden zijn bij de organisatie en inhoud binnen de klassensituatie. Door in dit onderzoek Connect Klanken en Letters te koppelen aan de methode Veilig Leren Lezen is er een eenduidige manier van het geven van instructie gekomen en hebben de leerkrachten meer houvast gekregen in de manier van interveniëren met de risicoleerlingen. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er extra tijd geboden wordt en er een zinvolle eenduidige instructie wordt gegeven.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Jaar2012
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk