De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Naastenparticipatie

Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van studenten die een opleiding volgen binnen een onderwijsinstituut in het zuiden van Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Naastenparticipatie

Een kwalitatief onderzoek naar het perspectief van studenten die een opleiding volgen binnen een onderwijsinstituut in het zuiden van Nederland.

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen de Geestelijke Gezondheidzorg zijn er een aantal veranderingen gaande zoals een verandering in visie van het medisch model naar herstelvisie en ambulantisering (Delespaul, Milo, Schalken, Boevink, & Os, 2016). Binnen de herstelvisie is er naast wetenschappelijke- en theoretische kennis, professionele praktijkkennis ook steeds meer erkenning voor ervaringen als derde bron van kennis. Deze drie bronnen zijn van belang voor het optimale herstel van ernstig psychiatrische cliënten (Trimbos instituut, 2017). De ambulantisering zorgt ervoor dat meer mensen thuis blijven wonen met ondersteuning van professionals maar ook van het informele steunsysteem, wat bij veel cliënten voornamelijk bestaat uit familieleden. Een deel van deze familieleden kan zelf ook professional zijn binnen de GGZ of volgt een opleiding tot professional. Echter rust er op het naar buiten brengen van familie-ervaringskennis nog een taboe en wordt er binnen de opleiding veelal niet actief een appel op gedaan. Hierdoor wordt deze kennis onvoldoende benut waardoor het ook niet ingezet kan worden binnen het werkveld. Dit is juist essentieel om zo de samenwerking tussen professionals en het informele steunsysteem te optimaliseren.
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de sociaal-agoog nodig heeft om de drie kennisbronnen in te zetten tijdens het werken binnen het GGZ werkveld. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Wat heeft de sociaal-agoog met familie ervaringskennis nodig om, naast hun theoretische- en professionele kennis, hun ervaringskennis in te kunnen zetten tijdens het werken als professional binnen de GGZ? Hierbij wordt gekeken wat er voor nodig is binnen de praktijk en binnen het onderwijsinstituut.
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er semigestructureerde interviews afgenomen onder de respondenten van het onderwijsinstituut. Respondenten waren allen naasten van een familielid met een ernstige psychiatrische aandoening en volgden een opleiding binnen het onderwijsinstituut in het zuiden van Nederland. Uit de resultaten van de interviews bleek dat er binnen het werkveld en binnen de opleiding meer aandacht besteed moet worden aan ervaringskennis.
Vanuit de resultaten zijn er drie aanbevelingen geschreven om er zo voor te zorgen dat de gewenste situatie van de sociale-agogen verwezenlijkt kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingSociale Studies
AfdelingFontys Hogeschool Sociale Studies
Datum2019-06-21
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk