De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Informatieaanbod over visuele ondersteuning binnen de Vroegbehandeling van Viataal in Sint-Michielsgestel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Informatieaanbod over visuele ondersteuning binnen de Vroegbehandeling van Viataal in Sint-Michielsgestel

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit de Vroegbehandeling van Viataal in Sint-Michielsgestel, kwam de vraag hoe ouders het aanbod van informatie over visuele ondersteuning en de toepassing ervan in de thuissituatie ervaren. Naar aanleiding van deze vraag is besloten om hier nader onderzoek naar te verrichten. Er is gekeken naar de ervaringen van ouders m.b.t. de themabijeenkomst over visuele ondersteuning, het verdere informatieaanbod over visuele ondersteuning en de toepassing ervan in de thuissituatie. Daarnaast is besloten nog een tweede onderzoek te verrichten. Er is onderzocht wat volgens medewerkers van de Vroegbehandeling het belang van samenwerken met ouders is.

De Vroegbehandeling biedt behandeling aan kinderen van 2 tot 5 jaar met Ernstige Spraak- en/of taalmoeilijkheden (ESM). Kinderen met ESM hebben vaak grote moeite met verwerking, productie en gebruik van spraak, taal- of communicatievaardigheden. Met behulp van een visuele ondersteuning kan de communicatie duidelijk worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van tekeningen, foto's, plaatjes, pictogrammen en ondersteunende gebaren. De Vroegbehandeling hecht een groot belang aan de samenwerking met ouders. Het is van belang dat ouders hun kind thuis ook optimale ontwikkelingskansen bieden. Zij ontvangen hierbij steun vanuit de verschillende medewerkers van de Vroegbehandeling.

Door middel van theorieonderzoek is gekeken hoe het aanbod van informatie over visuele ondersteuning binnen de Vroegbehandeling eruitziet. Tevens is gekeken wat het belang van samenwerken met ouders is en hoe de samenwerking met ouders binnen de Vroegbehandeling wordt vormgegeven. Vervolgens is het praktijkonderzoek gehouden, bestaande uit de twee onderzoeken. Uit de onderzoeken zijn een aantal conclusies naar voren gekomen:

De opkomst van de themabijeenkomst was erg laag. De ouders die wel aanwezig waren, vonden de bijeenkomst over visuele ondersteuning leerzaam en de informatie erg bruikbaar. Ze zijn over het algemeen tevreden over de inhoud van de bijeenkomst. Ze zouden wel graag zien dat er in de bijeenkomst meer tijd wordt uitgetrokken voor het uitwisselen van ervaringen met ouders onderling. Ouders hebben een maand na de themabijeenkomst de informatie zelf toegepast. Zij ervaren hier echter wel moeilijkheden mee. Allen hebben dan ook nog extra ondersteuning gekregen van de medewerkers van de Vroegbehandeling. Ouders geven verder aan dat het materiaal dat ze hebben meegekregen niet bruikbaar is voor in de thuissituatie. Daarnaast heeft men geen behoefte aan een nieuwe bijeenkomst m.b.t. visuele ondersteuning, maar zouden ouders wel meer ervaringen willen uitwisselen met andere ouders.

De medewerkers van de Vroegbehandeling hechten inderdaad een groot belang aan het samenwerken met ouders. Zij kunnen goed aangeven op welke manier ze samenwerken met ouders, welke manieren ze het belangrijkst vinden en welke motieven voor samenwerken zij van belang vinden. Opvallend is dat medewerkers geen groot belang hechten aan activiteiten waarin ouders met elkaar in contact kunnen komen, terwijl ouders hier juist wel veel behoefte aan hebben. Door de medewerkers is aangegeven dat er een aantal mogelijkheden ontbreken om de samenwerking ouders te optimaliseren. Aangegeven wordt dat ze ouders die de samenwerking afhouden, meer bij de behandeling zouden willen betrekken en hun een actievere rol zouden willen laten spelen in de samenwerking. Daarnaast is gebleken dat medewerkers behoefte hebben om op een laagdrempelige manier contact te hebben met ouders.

Naar aanleiding van de conclusies zijn er aanbevelingen voor de Vroegbehandeling ontstaan:
- Wanneer ouders worden uitgenodigd voor de themabijeenkomst 'Visuele ondersteuning in de communicatie' wordt er door de Vroegbehandeling duidelijke achtergrondinformatie gegeven over het onderwerp en het belang van deelname.
- De Vroegbehandeling verricht aanpassingen in de themabijeenkomst 'Visuele ondersteuning in de communicatie'.
- De Vroegbehandeling biedt nog meer ondersteuning m.b.t. visuele ondersteuning aan ouders buiten de themabijeenkomst om.
- De Vroegbehandeling organiseert bijeenkomsten voor ouders waarin ze ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.
- De Vroegbehandeling besteed meer aandacht aan het belang van het organiseren van activiteiten zodat ouders in contact met elkaar kunnen komen.
- De Vroegbehandeling creëert mogelijkheden om de samenwerking met ouders te optimaliseren.

Toon meer
OrganisatieFontys
AfdelingFontys Hogeschool Pedagogiek
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk