De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van extra ondersteuning aan licht verstandelijk beperkte leerlingen bij de ontwikkeling van sociale informatieverwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van extra ondersteuning aan licht verstandelijk beperkte leerlingen bij de ontwikkeling van sociale informatieverwerking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ervaren problemen in sociale interacties. Het is wenselijk dat deze leerlingen ondersteuning krijgen bij deze sociale interacties door ontwikkeling van hun sociale informatieverwerking. Bij sociale informatieverwerking is ‘het kunnen herkennen en benoemen van gevoelens’ de eerste stap en het ‘juist toepassen van deze gecodeerde signalen’ de volgende stap (Crick & Dodge, 1994). Uit de theorie blijkt dat LVB-leerlingen belemmeringen in sociale situaties ondervinden (De Beer, 2011), waarbij extra specifieke ondersteuning nodig is in vergelijking met het regulier onderwijs, waar door veranderingen in het onderwijs al extra ondersteuning wordt geboden (Ludeke, 2013). Door het verbeteren van het lesaanbod, rekening houdend met specifieke leerkrachtvaardigheden, wordt onderzocht of door het herkennen en benoemen van gevoelens en juist toepassen van sociale tekens de leerlingen een verbetering in de ervaring van sociale interacties. Vanuit onderzoeksrichting ‘symbolische interactie’ vindt actieonderzoek plaats volgens de stappen van Ponte (2006). De onderzoeksvraag wordt getoetst met een interview, enquête en een logboek als meetinstrumenten. Ethische aspecten, betrouwbaarheid en validiteit worden daarbij in acht genomen. Uit de resultaten blijkt dat de interventie heeft geleid tot een betere beheersing van het decoderen van sociale tekens, maar nog geen effect heeft gehad op het ervaren beter sociale interacties. Met betrekking tot de leerkrachtvaardigheden wordt met behulp van de triade de professionele ontwikkeling in beeld gebracht. Aanbevelingen zijn het onderhouden en vergroten van de professionaliteit voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Naast het continueren van het lesaanbod is vervolgonderzoek gewenst, zodat door het juist toe kunnen passen van sociale tekens er verbetering komt van de sociale interacties.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Special Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2016-06-16
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk