De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Betrokkenheid, welbevinden en sociaal-emotionele vaardigheden in de praktijk.

een onderzoek naar de invloed van sova-lessen, aansluitend op rots en water, op het toepassen van de geleerde sociaal-emotionele vaardigheden in de praktijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Betrokkenheid, welbevinden en sociaal-emotionele vaardigheden in de praktijk.

een onderzoek naar de invloed van sova-lessen, aansluitend op rots en water, op het toepassen van de geleerde sociaal-emotionele vaardigheden in de praktijk

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Als change agent wil ik graag, in dit onderzoek, het onderwijs omtrent de sociaal-emotionele ontwikkeling verbeteren. Het doel van dit onderzoek is om een passende wijze te vinden die de betrokkenheid en het welbevinden van de leerlingen van de groepen 5 vergroot en hen sociaal-emotioneel vaardiger maakt, zodat zij aansluitend op de Rots en Water-lessen hun gedachten en gevoelens door middel van sociaal-emotionele vaardigheden en (non-) verbale communicatie kunnen toepassen in de praktijk. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Op welke wijze heeft het inzetten van sociaal-emotioneel en communicatief gerichte interventies A t/m F, aansluitend op de Rots en Water lessen, invloed gehad op de procesvariabelen en het toepassen van de sociale-emotionele vaardigheden van de leerlingen van de groepen 5?

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er door middel van het bestuderen van literatuur onderzocht welke aspecten invloed kunnen hebben op de betrokkenheid, het welbevinden (Laevers, Jackers, Menu, & Moons, 2014; Broer, Haverhals, & De Bruin MSc, 2012) en het sociaal-emotioneel leren (Van Overveld, 2016; 2017), zodat deze meegenomen kunnen worden in het ontwerp van de interventies. Gedurende acht weken worden de ontworpen interventies in drie groepen 5 ingezet. Er is gekozen voor een kwalitatief actieonderzoek, waar door middel van de regulatieve cyclus van Van Strien en de PDCA-cirkel (De Lange, Schuman, & Montessori, 2010; Kiewiet-Kester, 2014) planmatig wordt gehandeld. Uit het onderzoek is gebleken dat het aanbieden van actieve werkvormen, rekening houdend met de Kegel van afstemming (Van Meersbergen, Beets-Kessens, Jeninga, & De Vroedt, 2014), de ecologie van de leerling (Van Meersbergen & Jeninga, 2012), het modelleren (Piaget en Bandura, in Bolhuis, 2009) en de sekseverschillen, een positieve invloed hebben gehad op procesvariabelen en de sociaal-emotionele vaardigheden. Dit heeft ertoe geleid dat er een positiever en veiliger groeps-, leer en leefklimaat is gaan hersen in de groepen 5.

Toon meer
OrganisatieFontys
OpleidingMaster Educational Needs
AfdelingFontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg
Datum2019-06-11
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk