De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Macrostabiliteit en het WBI2017

Stappenplan voor de Stappenplan voor de beoordeling van de macrostabiliteit binnenwaarts met het wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Macrostabiliteit en het WBI2017

Stappenplan voor de Stappenplan voor de beoordeling van de macrostabiliteit binnenwaarts met het wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Eén keer in de 12 jaar moet de veiligheid van de primaire waterkeringen beoordeeld worden door de beheerders van de waterkeringen. De wijze van beoordelen en de wettelijk vastgelegde normen voor de beoordeling van de primaire waterkeringen staan beschreven in de Waterwet. Per 1 januari 2017 is een nieuwe versie van de Waterwet in werking getreden. Voor de manier van beoordelen is met deze nieuwe Waterwet overgestapt van het wettelijk toets instrumentarium 2011 (WTI2011) op het wettelijk beoordelingsinstrumentarium 2017, het WBI2017.
In de nieuwe Waterwet zijn grote veranderingen doorgevoerd. Meest belangrijk is dat voor de normering van de dijken is overgestapt van een overschrijdingskans van de waterstand naar een overstromingskans van het achterliggend gebied. Gebieden waar een overstroming een groot maatschappelijk en economisch effect heeft zullen extra beschermd moeten worden. Daarnaast is de manier waarop de beoordeling van faalmechanismen moet worden uitgevoerd gewijzigd. Eén van deze faalmechanismen is de macro-instabiliteit binnenwaarts.
Voor het faalmechanisme macro-instabiliteit is, in het WBI2017, een nieuw materiaalmodel geïntroduceerd. Hierdoor zal het grondmechanisch veld- en laboratoriumonderzoek op een andere manier moeten worden uitgevoerd en zullen andere schuifsterkteparameters uit dit onderzoek worden afgeleid. Tevens is in het WBI2017 het probabilistisch rekenen geïntroduceerd. Probabilistisch rekenen houdt in dat in de berekening rekening wordt gehouden met risico’s en onzekerheden
De beschikbare informatie voortvloeiend uit deze wetswijziging en de daaruit volgende beschrijvingen van de uitvoering van de beoordeling zijn verspreid over meerdere bronnen. In deze scriptie wordt beoogd de beoordeling op macrostabiliteit binnenwaarts met het WBI2017 overzichtelijk te maken door de informatie uit de beschikbare bronnen te integreren tot één document. De doelstelling daarbij is: “Het inzichtelijk krijgen van de te nemen stappen, van uitgangspunten tot het toetsoordeel, voor het toetsspoor macrostabiliteit binnenwaarts (STBI) in het WBI2017. Daarbij wordt niet alleen beschreven welke stappen genomen moeten worden, maar ook hoe de stappen genomen worden en welke informatie nodig is voor het uitvoeren van de stappen. Hierin worden de daarbij behorende eisen, geotechnische gegevens, onderzoeken en berekeningen opgenomen.”
Het resultaat van dit onderzoek is een stappenplan met bijbehorend stappenschema. De benodigde, aanvullende informatie voor uitvoering van de beoordeling volgens het stappenplan staan beschreven in de bijlagen. Hierin worden onder andere de geotechnische schematisatie en de ondergrondschematisatie toegelicht. Daarnaast wordt in het stappenplan en in de bijlagen verwezen naar de gebruikte bronnen, zodat eventueel meer gedetailleerde informatie geraadpleegd kan worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerWiertsema & Partners
Datum2017-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk