De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Express

Een onderzoek naar de effecten van Express sessies bij twaalf brugklasleerlingen binnen het regulier onderwijs door middel van de dramatherapeutische methode Developmental Transformations

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Express

Een onderzoek naar de effecten van Express sessies bij twaalf brugklasleerlingen binnen het regulier onderwijs door middel van de dramatherapeutische methode Developmental Transformations

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag, waar gebruik is gemaakt van een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, is geprobeerd antwoord te geven op de hoofdvraag “Hoe kunnen de Express sessies waarin gebruik wordt gemaakt van de dramatherapeutische methode Developmental Transformations een bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van de brugklasleerlingen, aan de groepscohesie en aan het pedagogisch klimaat?”
Deze vraag is tot stand gekomen door de minor die de onderzoekers in New Haven hebben gevolgd. Zij hebben daar op verschillende reguliere basisscholen gewerkt met de methode Developmental Transformations (DvT). De vraagstelling is tot stand gekomen in overleg met het Gemini College. Deze school vraagt om een interventie die een verbetering zou kunnen leveren op het gedrag van de individuele leerlingen, de groepscohesie en het pedagogisch klimaat. De school signaleert problematieken zoals pesten, onrustige leerlingen, storend gedrag, weinig groepscohesie en geringe ontwikkeling van identiteit.
Aan de hand van literatuur onderzoek, interviews, observaties en verschillende meetinstrumenten is de data verzameld en geanalyseerd om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen. Als meetinstrument is gebruik gemaakt van het Youth Self Report (YSR), een smiley-kaart en de Child Outcome Rating Scale (CORS)
Uit resultaten van de YSR en de CORS blijkt dat de Express sessies een positief effect hebben gehad op (de problematieken van) de individuele leerlingen. Ook uit analyse van de smiley-kaart resultaten, waarop de leerlingen hun eigen momentane status konden aangeven, blijkt dat de Express sessies een positief effect hadden op de individuele leerlingen. Uit een gesprek met de mentoren is echter gebleken dat het moeilijk vast te stellen is of de Express sessies ook invloed hebben gehad op de groepscohesie en het pedagogisch klimaat (Van der Linden en Oostrom, 2014).
De Express sessies op het Gemini College zijn een eerste pilot met de methode DvT binnen het regulier middelbaar onderwijs in Nederland. Hieruit blijkt dat dit onderzoek een innovatief karakter heeft ten aanzien van de beroepspraktijk. De Express sessies worden pas enkele maanden toegepast waardoor de rol, doel en effectiviteit nog moeten worden vastgesteld. Toch blijkt uit de resultaten dat dit een positieve eerste stap is, een pleidooi om deze pilot verder te implementeren op andere reguliere scholen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-08-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk