De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemmingsonderzoek Kambergschool Arnhem

Samenvatting

Aan de Agnietenstraat 227, gelegen in de wijk Klarendal te Arnhem, staat de voormalige
Kambergschool. Een schoolgebouw uit het jaar 1902, welke momenteel huisvesting biedt aan de islamitische basisschool “Ibn-i Sina”. De gemeente Arnhem heeft via de mail aangegeven dat de verwachting is dat dit schoolgebouw in 2021 leeg komt te staan. Dit is de aanleiding geweest voor het onderzoek naar de herbestemming van de Kambergschool. De doelstelling is het verkrijgen van een zo hoog mogelijk rendement op de investering in deze herbestemming. De centrale vraag van dit afstudeeronderzoek luidt:
Welk maximaal rendement, op de investering, is te behalen bij de transformatie van het
schoolgebouw aan de Agnietenstraat 227 te Arnhem?
Met behulp van het literatuuronderzoek is onderzocht welke methodieken geschikt zijn om de functie te bepalen voor de voormalige Kambergschool. Geconstateerd wordt dat hier geen universele methodiek voor is. Daarom worden referentieprojecten bestudeerd en meerdere ervaringsdeskundigen ingeschakeld.
Wegens de complexiteit van de materie wordt gekozen om zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek uit te voeren. De benodigde informatie wordt verkregen door interviews af te nemen, het bestuderen van referentieprojecten en het onderzoeken van literatuur. De validiteit wordt verkregen door een beoordelingssteekproef te hanteren.
Na een uitgebreide functieanalyse waarbij het ruimtelijke beleid, de doelgroepen, de
cultuurhistorische en bouwtechnische eigenschappen van het gebouw benaderd zijn, wordt geconstateerd dat een herbestemming naar de functie wonen financieel het meest interessant is. Om de kosten voor deze herbestemming te berekenen is een ontwerp opgesteld. Het ontwerp is aangepast aan de monumentale en bouwtechnische
eigenschappen. Zodoende is de structuur leidend geweest voor de situering en afmetingen van de wooneenheden. Door het ontwerp aan te passen aan het gebouw worden de kosten laag gehouden.
Tot slot worden de opbrengsten en kosten voor de herbestemming naar de woonfunctie
bepaald en berekend. Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat een rendement van 2,3% behaald kan worden op de investering. Dit rendement is te laag, een ontwikkelaar wenst een rendement van minimaal vijf procent. Dit vanwege het risico, een herbestemming bevat namelijk veel onbekende factoren die dit vergroten. De herbestemming van de Kambergschool is met dit rendement financieel niet haalbaar.
Een ontwikkelaar kan zijn gewenste rendement, van vijf procent, behalen door een bod uit te brengen op de Kambergschool welke lager is dan de boekwaarde van de gemeente. Het bod op de aankoopprijs wordt dan €1.480.000,00 in plaats van €1.595.000,00. Het is aan de gemeente Arnhem om hier akkoord mee te gaan. Wanneer zij akkoord gaan, is het project financieel haalbaar.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHegeman vastgoed en bouwmanagement
Datum2018-07-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk