De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ik kan het! Samen met Robot Maatje

Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van Robot Maatje binnen de psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ik kan het! Samen met Robot Maatje

Een kwalitatief onderzoek naar het gebruik van Robot Maatje binnen de psychomotorische therapie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Robotisering is een snel opkomend proces binnen de zorg. Er wordt steeds meer gebruik
gemaakt van robotica. Robot Maatje is een zorgrobot die ontwikkeld is om ondersteuning te
bieden aan mensen met dementie, autisme of bij therapeutische doeleinde. Echter is er nog
weinig onderzoek naar gedaan. In de snel groeiende maatschappij van de tijd van nu, speelt
ook faalangst een grote rol. De grote prestatie druk en de vele dingen die vanaf jonge leeftijd
al worden verwacht mondden uit tot de angst om te falen. Naar aanleiding hiervan is de
volgende hoofdvraag is opgesteld, ‘’Hoe kan Robot Maatje functioneel en efficiënt worden
ingezet, binnen de psychomotorische therapie, bij het verminderen van faalangst problematiek
bij kinderen tussen de 7 en 10 jaar oud?’’
Om antwoord te geven op deze hoofdvraag, is dit kwalitatieve onderzoek uitgevoerd. Er zijn
eerst vragenlijsten verstuurd naar de psychomotorische therapeuten, vervolgens zijn er een
drietal psychomotorische therapeuten geïnterviewd en tot slot is er gekeken naar de ervaring
van kinderen, met faalangst problematiek, met Robot Maatje. De doelstelling binnen dit
onderzoek is om erachter te komen welke interventies gedaan worden bij kinderen met
faalangst en welke interventies in Robot Maatje gezet kunnen worden. Om zo het
gebruikersgemak van Robot Maatje te vergroten.
Vanuit de resultaten is gebleken dat er een aantal interventies zijn die omgezet kunnen
worden in standaard programma’s voor in Robot Maatje. Daarnaast blijkt dat kinderen over
het algemeen positief reageren op het spelen met Robot Maatje. Naar aanleiding van de
resultaten zijn er aanbevelingen gedaan. Een van de aanbevelingen is dat er vervolg onderzoek
nodig is naar welke interventies er precies gehouden worden, om ze zo nog specifieker in
Robot Maatje te kunnen zetten. Daarnaast moet er onderzoek gedaan worden naar de
randvoorwaarden om samen met Robot Maatje in de zaal te werken. Dit onderzoek doet zijn
bijdrage voor de ontwikkelingen binnen de psychologie en de wereldwijde robotisering.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerIntraverte
Datum2020-10-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk