De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Testlab invoeren in Oost Nederland, ja of nee?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Testlab invoeren in Oost Nederland, ja of nee?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van GGD Gelderland-Zuid en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, hebben wij een kwalitatief onderzoek gedaan naar Testlab, een gedeeltelijke online testprocedure. GGD Gelderland-Zuid is de coördinerende GGD voor Oost Nederland. Hieronder vallen de GGD’en van Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, Gelderland-Noord en Oost, IJsselland en Twente.
Aanleiding
Vanuit de coördinerende GGD van regio Oost Nederland werd aangegeven, dat er belangstelling was voor de nieuwe SOA-testprocedure Testlab, bij de doelgroep mannen die seks hebben met mannen (MSM). De doelgroep MSM behoort tot een risicogroep binnen de GGD, omdat zij over het algemeen meer wisselende sekscontacten hebben, waarbij direct of indirect slijmvliescontact is (Soa Aids Nederland, 2013). Onder de doelgroep MSM komen in vergelijking met andere risicogroepen vaker SOA’s voor. In 2013 werd er in Nederland bij 19% van de doelgroep MSM één of meerdere SOA’s gevonden. Het gemiddelde vindpercentage van alle SOA-testen bij alle doelgroepen in Nederland ligt op 14,7%. Hieruit bleek, dat het vindpercentage bij MSM hoger is, dan bij andere doelgroepen (Aar et al, 2014). Testlab wordt op het moment van onderzoek gebruikt door de GGD’en van Amsterdam, Rotterdam, Haaglanden en Noord-Nederland. De GGD’en van Oost Nederland wilden vaststellen wat de randvoorwaarden zijn, om Testlab succesvol te kunnen invoeren in een GGD-regio.
Vraagstelling
De vraagstelling van dit onderzoek luidt: ‘Wat is er binnen een GGD nodig om Testlab in te voeren?’
Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is: ‘In januari 2015 is duidelijk wat er nodig is om Testlab in te voeren in een GGD.’
Onderzoeksmethode
In dit onderzoek werd gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoeksdesign. De gegevensverzameling vond plaats door middel van semi-gestructureerde face-to-face interviews met de medewerkers van de GGD’en, die op het moment van onderzoek met Testlab werken.
Resultaten
Randvoorwaarden, die binnen een GGD nodig zijn om Testlab in te voeren, zijn: een gedegen vooronderzoek, een begroting, laboratoria die de SOA-testen diagnosticeren, het uitzoeken van priklocaties, met gekwalificeerd personeel, waar de cliënten de SOA-test kunnen uitvoeren, goed georganiseerde en geschoolde medewerkers op de centra Seksuele Gezondheid en een promotieplan.
Medewerkers, die met Testlab werken, zijn tevreden over Testlab, omdat er een nieuwe, laagdrempelige manier van testen kan worden aangeboden. De ervaring van medewerkers is, dat Testlab bijdraagt aan de bereikbaarheid van MSM en dat cliënten tevreden zijn over Testlab. Een koppeling tussen het Testlab systeem en het EPD (elektronisch patiëntendossier) is volgens alle informanten een gemis.
Conclusie
Wanneer een GGD Testlab wil invoeren, moeten de volgende zaken worden gerealiseerd: vooronderzoek, voldoende financiële middelen, laboratoria, priklocaties, geïnstrueerd personeel op het centrum Seksuele Gezondheid, goed lopende logistiek en een goede promotie. Daarnaast is de overweging om Testlab wel of niet in te voeren erg belangrijk. De punten die de informanten beschreven, komen overeen met de randvoorwaarden van het basisdocument voor Testlab (Soa Aids Nederland, 2014).
De resultaten van dit onderzoek laten zien, dat de ervaring van de informanten is, dat zowel medewerkers als cliënten tevreden zijn, over het werken met en het gebruik van Testlab.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerGGD Gelderland Zuid
Datum2015-01-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk