De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vochtintake bij patiënten met acuut hartfalen op de CCU afdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vochtintake bij patiënten met acuut hartfalen op de CCU afdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het kwaliteitsonderzoek is in opdracht van de CCU afdeling in het Radboud ziekenhuis uitgevoerd. De aanleiding van het onderzoek is om de continuïteit van zorg op de CCU afdeling te waarborgen. Om de continuïteit van zorg te waarborgen zijn de medewerkers van de CCU afdeling opzoek naar meer routine, duidelijkheid en inzichtelijkheid in het bijhouden en registreren van de vochtintake bij patiënten met hartfalen.
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een vochtintake protocol waarin duidelijk staat weergegeven wat de verantwoordelijkheden per professionals zijn met handvatten voor de zorgverlening. Hiermee hopen de onderzoekers duidelijkheid in taken te ontwikkelen, waardoor de continuïteit van zorg verbeterd wordt. Om het vochtintake protocol te kunnen ontwerpen hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van het ontwerp- en ontwikkelingsonderzoek van Migchelbrink (2008). Deze methode bestaat uit acht fasen. In de eerste fase, de analyse van het uitgangsprobleem, staat de huidige (ongewenste) situatie en de gewenste situatie beschreven. In de tweede fase, het omschrijven van de oplossingsrichting, staat de definitie van een protocol beschreven met zowel de functionele- als operationele eisen uitgewerkt. Zo is er in de derde fase, inventarisatie van ontwerp- of oplossingsmogelijkheden, inzicht verkregen in de opbouw en inhoudseisen van een protocol. Dit is mogelijk gemaakt met behulp van een expert- en literatuuronderzoek. Hiernaast heeft er een onverhuld participerende observatie met één verpleegkundige en één voedingsassistente per CCU plaatsgevonden en zijn er per CCU twee open interviews afgenomen. Dit is gedaan om de visie van de medewerkers te achterhalen en de knelpunten te observeren. Voordat er een definitief vochtintake protocol is ontworpen hebben de onderzoekers ter goedkeuring alle verzamelde gegevens in een korte presentatie aan de opdrachtgever en diens collega gepresenteerd. Na de goedkeuring is er een inschatting gemaakt van de realiseerbaarheid, hierin is er rekening gehouden met het tijdsbestek, de kosten en het verschaffen van inzicht in het draagvlak. Aan de hand van alle bovenstaande fases is er een vochtintake protocol ontworpen. Na het ontwerpen van een vochtintake protocol is het implementeren de volgende stap. Het implementeren van het vochtintake protocol is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De onderzoekers hebben ervoor gekozen om voor de opdrachtgever een theorie uit te zoeken die van belang is bij het realiseren van een vernieuwingsproces en dus het implementeren van het vochtintake protocol vergemakkelijkt. De gebruikte theorie is de theorie van Kotter, deze is in fase acht uitgewerkt. Als laatste worden de discussie- en conclusiepunten beschreven en zal er worden toegelicht of de doelstelling van het onderzoek
behaald is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk