De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

IFD-bouw bij bestaande bruggen voor de mobiliteit van de toekomst

Afstudeeronderzoek

IFD-bouw bij bestaande bruggen voor de mobiliteit van de toekomst

Afstudeeronderzoek

Samenvatting

Indien er geen actie wordt ondernomen zal de vervangingsopgave een blijvend probleem worden.
Industrieel, flexibel en demontabel (hierna: IFD) bouwen, een manier van modulair en
gestandaardiseerd bouwen, kan helpen bij de aanpak van de vervangingsopgave. Echter is er weinig
bekend over IFD-bouw bij bestaande kunstwerken.
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of IFD-bouw bij bestaande bruggen kan helpen
deze toekomstbestendig te maken en zo te anticiperen op de komende vervangingsopgave. Dit
wordt gedaan door de volgende vraag te beantwoorden: “In hoeverre is IFD-bouw geschikt om de
bovenbouw van een brug te vervangen op een manier dat deze mobiliteitstransities kan
ondergaan?” Dit wordt onderzocht door middel van een case study naar de Avenhornerbrug en
toekomstscenario’s op basis van mobiliteitstrends.
Door IFD-bouw toe te passen zal de brug uit verschillende constructieve modules bestaan, dit zal
voor een minder gunstige krachtswerking zorgen. Door het toepassen van de verschillende modules
zullen ook aanpassingen aan de onderbouw nodig zijn. Daarnaast zijn er uitdagingen doordat de
Avenhornerbrug geen rechte kruisingshoek heeft, wat volgens de huidige IFD-bouw norm wel nodig
is. Deze veranderingen brengen verschillende constructieve invloeden met zich mee.
Met de IFD-bouw methode wordt getracht een flexibele manier van bouwen te introduceren. Uit
onderzoek naar hergebruik van IFD-liggers blijkt dat hoogwaardig hergebruik mogelijk is met enkele
beperkingen. Door de kruisingshoek ontstaan er beperkingen in de keuzevrijheid bij hergebruik.
Er zijn verschillende maatgevende mobiliteitsscenario’s opgesteld:
Situatie S1 (2030): Platooning, een techniek waarbij vrachtwagens dicht op elkaar kunnen rijden;
Situatie S2 (2050): Volledig autonome voertuigen welke minder ruimte in beslag nemen;
Situatie V1 (2030) en V2 (2050): Elektrificatie waardoor de as-lasten van vrachtwagens toenemen.
Op basis van een constructieve analyse is bepaald welke berekeningen relevant zijn om het effect
van de situaties in beeld te brengen. Er is berekend dat de hoeveelheid langsvoorspanning en
dwarskrachtwapening in Situatie S1 toeneemt met 1,8% en in Situatie S2 toeneemt met 23,5%.
Verder neemt het schadegetal in de buigslappe voeg in Situatie V1 toe met 9,5% en in Situatie V2
met 2,7%.
Indien er aanpassingen worden gedaan aan de onderbouw en voor de kruisingshoek wordt
afgeweken van de richtlijnen, kan er op basis van de case study worden geconcludeerd dat IFD-bouw
geschikt is om de bovenbouw van een brug te vervangen. Dit kan worden gedaan op een manier dat
deze mobiliteitstransities kan ondergaan, mits er overgedimensioneerd wordt voor een toekomstige
hogere verkeersbelasting.
Omdat IFD-bouw extra materialen en handelingen vraagt en veel mobiliteitsscenario’s met name een
toename in de verkeersbelasting laten zien en niet een verandering van de wegindeling, kan worden
afgevraagd of IFD-bouw geschikt is voor bestaande bruggen. Wel kan IFD-bouw helpen met het
anticiperen op een onzekere toekomst en een toekomstige vervangingsopgave.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerNobleo Bouw en Infra te Vianen
Datum2022-08-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk