De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Prefabriceren van de appartementenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Prefabriceren van de appartementenbouw

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Na de crisis van 2008 tot 2013 kampt Nederland met een woningtekort en een tekort aan bouwcapaciteit. De woningvraag zal komende jaren stijgen door de groeiende bevolking, voornamelijk in de Randstad. Een logisch gevolg is dat de vraag naar appartementengebouwen in de Randstad stijgt. In steden is er weinig ruimte voor bouwlocaties en daardoor minder opslagmogelijkheden voor bouwmaterialen. Een snel bouwproces is gewenst zodat er zo min mogelijk overlast wordt ervaren door de omgeving. VBI ziet hierdoor een groeimarkt in de prefab appartementenbouw, daar willen zij zich in aansluiten met de VBI-appartementenvloer.
De VBI-appartementenvloer is een voorgespannen betonnen plaatvloer met kanalen, waarin sparingen en sleuven ten behoeve van de installaties fabrieksmatig kunnen worden verwerkt. Het is een opzichzelfstaand product dat zonder hulpconstructies kan worden geplaatst. De VBI-appartementenvloer kan volgens VBI voor de prefab appartementenbouw een uitkomst zijn. Maar de vloer verkoopt niet zoals gewenst. Het aandeel geprefabriceerde vloeren van VBI in de appartementenmarkt is klein in vergelijking met het aandeel van VBI in de grondgebonden woningmarkt. VBI zou dit aandeel graag willen vergroten. Het doel van dit onderzoek is het stimuleren van bouwen met VBI-appartementenvloeren en de montagebouw op deze manier gemakkelijk en overzichtelijk maken. Het prefabriceren van de appartementenbouw zal de bouwtijd en de risico’s op de bouw verlagen en in drukke steden de ruimte en overlast beperken. De woningvraag kan dan zo snel mogelijk worden beantwoord.
Om een antwoord te kunnen geven op de vraag van VBI zijn er externe bedrijven geïnterviewd over de verwerking en gebruik van dit product. Door middel van een literatuurstudie en een stelling is duidelijk geworden wat de belangrijkste problemen zijn met de VBI-appartementenvloer.
Hierna is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“Welke afstemming is er nodig tussen VBI en de bouwwereld en welke ontwerprichtlijnen kunnen een hulpmiddel zijn voor de keuze voor de montagebouw, dit om het aandeel van de VBI-appartementenvloeren in de Nederlandse appartementenbouw te vergroten?”
Het antwoord is vooral te vinden in de technische belemmeringen maar ook coördinatieproblemen die aan de orde gesteld worden bij het gebruik van de VBI-appartementenvloer.
Volgens de klant zijn de technische belemmeringen die naar voren komen een oorzaak voor een behoefte aan extra technische kennis voor het bouwpersoneel en voor de klant. De klant merkt ook op dat de organisatorische problemen die zich voordoen voornamelijk worden veroorzaakt door problemen in verband met communicatie van VBI.
De bouwsector is niet gewend aan het bouwen met de VBI-appartementenvloer. Aannemers en bouwpersoneel voorzien problemen bij het gebruik van de VBI- appartementenvloer vanwege de verwerkbaarheid van installaties in de vloer en de constructieve samenhang.
Door middel van het opzetten van simpele ontwerprichtlijnen wordt de bouwwereld ervan bewust gemaakt dat bouwen met VBI-appartementenvloeren lang niet zo ingewikkeld is als gedacht. Verder willen wij bereiken dat er bij het bouwen van appartementen sneller aan prefabricage wordt gedacht. Aan de hand van de bevindingen in dit onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld. Door toepassing van deze
aanbeveling kan VBI zijn klanten beter ondersteunen en het aandeel van de VBI-appartementenvloer
vergroten

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVBI
Datum2018-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk