De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een Mixed Methods studie: Bewegen COPD patiënten voldoende tijdens ziekenhuisopname?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een Mixed Methods studie: Bewegen COPD patiënten voldoende tijdens ziekenhuisopname?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een chronische progressieve aandoening waarbij de longen onomkeerbaar worden aangetast. Hierbij kunnen exacerbaties optreden waarvoor in sommige gevallen ziekenhuisopname noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat bewegen een gunstig effect heeft op het herstelproces tijdens deze opname. Onduidelijk is echter hoeveel COPD patiënten bewegen per dag tijdens een ziekenhuisopname.
Doel Aan het eind van het Praktijkgericht Onderzoek (PO)is het beweeggedrag van COPD-patiënten tijdens ziekenhuisopname in kaart gebracht en kunnen er aanbevelingen gedaan worden voor het optimaliseren van de ziekenhuisopname van COPD patiënten.
Methode Een Mixed Methods design bij COPD patiënten (n=20) tijdens een ziekenhuis opname. Het kwantitatieve aspect van het onderzoek bestaat uit twee dagen dagboekregistratie door de deelnemers om de beweegduur per dag in minuten tijdens ziekenhuisopname te inventariseren. Het dagboek met vooraf vastgestelde activiteiten is ingevuld met de borgscore en tijdsduur per activiteit in minuten. Het verschil tussen GOLD type en 'gemiddelde tijdsduur van bewegen' en 'gemiddelde borgscores' is vastgesteld per categorie. Dit is gedaan aan de hand van de one way ANOVA en Scheffe's post hoc toets. Het kwalitatieve aspect is vormgegeven door een interview afgenomen bij de deelnemers en een focusgroep met de zorgprofessionals op de longafdeling. De interviews en focusgroep zijn opgenomen met een voice recorder, daarna getranscribeerd en gecodeerd en verwerkt in Atlas Ti.
Resultaten Patiënten(n=18) in het Gelre ziekenhuizen locatie Zutphen voeren gemiddeld 180,01 minuten per dag activiteiten uit. Van de 182.01 min zijn 131,81 min geregistreerd voor de categorie 'zitten'. 50,19 minuten per dag wordt besteedt aan de overige activiteiten 'persoonlijke verzorging' en 'traingingsactiviteiten'. Patiënten met GOLD Type I zijn niet geïncludeerd. Er is geen significant verschil gevonden tussen de GOLD typen en de tijdsduur van bewegen in min over alle activiteiten (p=0,956). Er is wel een significant verschil gevonden tussen de GOLD typen en de gemiddelde borgscore over alle activiteiten (p=0,019). Het significante verschil kon, tussen de borgscores, vastgesteld worden tussen GOLD type II en III (p=0,037) en tussen GOLD type III en IV (p=0,043). De gemiddelde belasting over alle activiteiten werd geregistreerd als 8,21 ± 4,95 = zeer licht (borgscore). Uit de focusgroep kwam naar voren dat de patiënten erg passief zijn en dat er een gebrek aan kennis is bij de patiënten is. De uitkomst van de interviews (n=9) was dat de deelnemers wel over het belang van bewegen bij COPD weten.
Conclusie COPD Patiënten voeren gemiddeld 180,01 min aan activiteiten uit met een lichte belasting graad (borgscore 8,21 ± 4,95 = zeer licht) tijdens opname in Gelre Zutphen. De borgscores zijn relatief laag gescoord wat suggereert dat de activiteiten langer of met een hogere intensiteit (matig intensief) kunnen worden uitgevoerd. Er zijn aanbevelingen voor de fysiotherapeut en de verpleegkundigen op de longafdelingen opgesteld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerGelre Ziekenhuizen Zutphen, afdeling fysiotherapie
Datum2016-06-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk