De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘’Let’s talk about it’’

Onderzoek naar het structureel bespreekbaar maken van het thema seksualiteit in je dagelijkse rol als professional

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘’Let’s talk about it’’

Onderzoek naar het structureel bespreekbaar maken van het thema seksualiteit in je dagelijkse rol als professional

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het voor u liggende rapport bespreekt het onderzoek naar het structureel bespreekbaar maken
van het thema seksualiteit door de groepsleiders van de Jeugdzorgplus behandelgroep Granaat
van De Hoenderloo Groep (DHG), onderdeel van stichting Pluryn. Het team van de
behandelgroep Granaat geeft aan over onvoldoende kennis, vaardigheden en handvatten te
beschikken om het thema seksualiteit structureel bespreekbaar te maken op de
behandelgroep. Zij geven aan dat de combinatie van de uiteenlopende seksuele ontwikkeling,
IQ, sociaal-emotioneel niveau en eventuele traumatische achtergronden van de doelgroep in
relatie tot het thema seksualiteit belangrijke factoren zijn om het thema niet structureel
bespreekbaar te maken.
In het literatuuronderzoek wordt het belang om het thema seksualiteit bespreekbaar te maken,
benadrukt. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven waar de doelgroep zich op dit moment
ongeveer bevindt in de seksuele ontwikkeling. Dit wordt afgewogen tegenover de
belemmeringen van het kader waar de jongeren op dit moment verblijven en andere culturele-
of religieuze achtergronden. Wanneer professionals over onvoldoende kennis beschikken over
de ontwikkeling van de doelgroep, ontstaat er een vorm van handelingsverlegenheid. Hiervoor
zijn in het hoofdstuk literatuuronderzoek een aantal interventies verwerkt, die als hulpmiddel
ingezet kunnen worden om het thema seksualiteit structureler bespreekbaar te maken.
Middels het afnemen van interviews zijn vijf jongeren, zeven groepsleiders en drie
overstijgende professionals benaderd. Uit deze interviews is gebleken dat de groepsleiders
vinden dat zij onvoldoende gesteund worden vanuit de organisatie om het thema seksualiteit
structureler onder de aandacht te brengen. Het is onduidelijk of de organisatie meer sturing
moet geven aan het team of dat het team meer hulp moet vragen aan de organisatie. Zo blijkt
uit de interviews dat (bijna) niemand op de hoogte is over welke hulpmiddelen de organisatie
beschikt om het thema proactief te bespreken, terwijl de groepsleiders wel behoefte hebben
aan (inzicht over de beschikbare) hulpmiddelen. Daarnaast geven de groepsleiders aan meer
inzicht te willen hebben over de doelgroep met betrekking tot het thema seksualiteit. De
jongeren geven aan dat zij behoefte hebben aan voorlichting van de groepsleiders. Het is de
taak van zowel de organisatie als de groepsleiders om bij de behoeften van de jongeren aan
te sluiten. Zo blijkt uit de interviews dat iedere groepsleider graag bijgeschoold wil worden om
het thema structureler bespreekbaar te maken. Hieruit is het plan ontstaan om twee
groepsleiders hiervoor aan te wijzen die extra getraind gaan worden en de aanspreekpunten,
taakhouders, worden voor de rest van het team op het gebied van seksualiteit.
De bevindingen uit het literatuuronderzoek en uit het praktijkonderzoek zijn met elkaar
vergeleken. Op basis van de conclusie heeft dit tot de volgende aanbevelingen geleid:
- Er wordt aanbevolen om een training op te zetten waarbij de groepsleiders de juiste
competenties en kennis over de doelgroep verkrijgen met betrekking tot seksualiteit.
- Er wordt aanbevolen om de functie taakhouder in stand te houden maar deze functie te
concretiseren, zodat iedere professional op de hoogte is wat deze functie inhoudt.
- Er wordt aanbevolen om richtlijnen te implementeren om groepsleiders beter te laten
aansluiten bij de doelgroep met betrekking tot seksualiteit. Hierin kan bijvoorbeeld worden
beschreven welke hulpmiddelen binnen de organisatie beschikbaar zijn om het thema te
bespreken.
- Er wordt aanbevolen dat het zorgplan wordt (af)geschreven, zodat de groepsleiders een
handvat hebben hoe zij het thema seksualiteit het beste kunnen bespreken toegespitst op
deze doelgroep.
- Er wordt aanbevolen om een vervolgonderzoek uit te voeren naar aanleiding van dit
onderzoek, om te controleren of de huidige aanbevelingen en het product de juiste invloed
hebben gehad om het thema structureler bespreekbaar te maken op de behandelgroep
Granaat.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerDe Hoenderloo Groep (DHG), Pluryn
Datum2018-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk