De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

SGG in DDS

Een kwantitatief onderzoek naar grafische kenmerken van SGG in de DDS

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

SGG in DDS

Een kwantitatief onderzoek naar grafische kenmerken van SGG in de DDS

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De DDS, Diagnostic Drawing Series, is bij lange na nog niet uitontwikkeld. Bekend zijn de algemene grafische kenmerken van pathologieën die verder toegespitst zijn naar schizofrenie, bipolaire stoornis (manie), depressie, dysthymie, borderline persoonlijkheidsstoornis, PTSS, dissociatieve stoornis, eetstoornissen en middelen misbruik. SGG, Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, is binnen de DDS nog niet onderzocht. Op de afdeling Klinisch Behandelen Noord Trajectum worden cliënten met SGG LVB behandeld. De vaktherapeuten worden daar bevraagd of beeldende vaktherapie kan mee onderzoeken of seksueel grensoverschrijdend gedrag voortkomt uit de SGG-problematiek of voortkomt uit het lage sociaal emotionele ontwikkelingsniveau.
In de literatuurstudie van Martine Ruijter gepubliceerd in 2016 wordt een greep uit de Nederlandstalige en Engelstalige geschreven literatuur weergegeven. Hieruit blijkt dat er genoeg geschreven is over de verschillende zorgprogramma’s en effecten daarvan. Hoe cliënten met een SGG-problematiek zich grafisch uiten is nog niet bekend. Dit gaat gepaard met de feiten van delicten waarmee een SGG bepaald wordt. In tegenstelling tot pathologiegroepen als bijvoorbeeld borderline persoonlijkheidsstoornissen, komen deze pas naar boven als de cliënt getest wordt. De doelstelling van dit onderzoek is erachter te komen welke grafische kenmerken in de scoring van de DDS opvallend afwijken van zowel de controlegroep als de al eerder onderzochte pathologieën. Om deze doelstelling te behalen is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:
Welke grafische kenmerken zijn zichtbaar bij cliënten met LVB en SGG-problematiek tegenover cliënten met LVB zonder SGG problematiek?
Kun je Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag signaleren binnen de DDS?
Om deze onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
Wat wordt er verstaan onder de definitie SGG in relatie tot de cliëntenpopulatie van Trajectum locatie Boschoord, klinisch behandelen noord?
Welke kenmerken horen bij LVB in relatie tot de cliëntenpopulatie van Trajectum locatie Boschoord, klinisch behandelen noord?
Welke grafische kenmerken zijn er bekend van cliënten gediagnostiseerd op SGG?
Na het volgen van de DDS-training is er een onderzoeksgroep opgezet. Er is één groep van vijf cliënten met LVB en een SGG-problematiek gespecificeerd tot pedofilie samengesteld en één groep van vijf cliënten met LVB zonder een SGG-problematiek. Bij beide groepen heb ik de DDS afgenomen volgens de regels van de test met een maximale ruimte van 10 minuten nabespreking/interview. Deze 10 series zijn door drie ervaren beeldend vaktherapeuten gescoord. De drie therapeuten vormde samen al een DDS-intervisiegroep wat ze ervaren in de DDS maakt en goed op elkaar ingespeeld zijn. Uiteindelijk zijn er een aantal grafische kenmerken van SGG/LVB gevonden die verschillen met die van LVB.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerTrajectum
Datum2017-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk