De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MoNUment

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De stichting Monumentenwacht Utrecht maakt zich al 40 jaar hard voor de instandhouding van cultuurhistorische en waardevolle bouwwerken in de provincie Utrecht. Bij deze taak worden zij gesubsidieerd door de provincie Utrecht. De toekomst omtrent de subsidiestromen is erg onzeker en lastig voorspelbaar, aangezien het sterk wordt bepaald door het overheidsbeleid.

Op dit moment is Monumentenwacht Utrecht onvoldoende voorbereid op het wegvallen van de subsidieregeling en daarnaast niet in staat om de inkomstenbron uit de concurrerende markt veilig te stellen. Om minder afhankelijk te worden van de jaarlijkse subsidiestroom en de continuïteit voor de toekomst veilig te stellen, heeft Monumentenwacht Utrecht gevraagd om het onderzoek ‘moNUment’ uit te laten voeren.

Hierbij wordt antwoord gegeven op de volgende hoofdvraag:

‘’Op welke wijze kan MWU de adviserende rol succesvol uitbreiden om de inkomstenbron uit de concurrerende markt te stimuleren en de continuïteit van MWU veilig te stellen?’’

Vanuit het vooronderzoek is onderzocht in hoeverre er bestaansrecht is voor de organisatie en op welke wijze er invulling kan worden gegeven aan het uitbreiden van de adviserende rol. De verwachting vanuit het onderzoek is dat duurzaamheidsadvies bijdraagt aan de instandhouding van monumenten. Door het terugdringen van energieverbruik, maar ook door de toename van comfort en gebruiksgemak, wordt de levensduur van monumenten op lange termijn veiliggesteld.

Vanuit deze rapportage komt sterk naar voren dat de overheid zoekende is naar een geschikte invulling rondom het terugdringen van energieverbruik van monumenten. Monumentenwacht Utrecht lijkt hier met de resultaten van dit onderzoek antwoord op te kunnen geven. Daarnaast is er onderzocht op welke wijze er waarde kan worden toegevoegd aan de huidige inspecties en welke technieken geschikt zijn om de energieprestatie inzichtelijk te maken. Ook is de wijze waarop monumenten in de toekomst gelabeld kunnen worden geanalyseerd.

Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt aanbevolen om over te gaan tot de aanschaf van warmtebeeldcamera’s en de interne organisatie gereed te maken voor de versnelde implementatie van project ‘moNUment’. Hierbij wordt geadviseerd om respectievelijk de quickscans, en op langere termijn, de DuMo-labeling te introduceren. Deze beide stappen dragen bij aan het genereren van 12,5% extra inkomsten uit de concurrerende markt en geven een invulling aan het provincie beleid rondom duurzaamheid in de periode van 2018 - 2020. Eveneens draagt het bij aan de visie van Monumentenwacht Utrecht, namelijk de instandhouding van monumenten op lange termijn.


Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerStichting Monumentenwacht Utrecht
Datum2017-06-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk