De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Van binnen naar buiten kijken’

Een kwalitatief onderzoek naar de activerende werking van visuele prikkels, toepasbaar bij beeldende therapie en de ontwikkeling van een innovatief product bij volwassenen met een ernstige meervoudige beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

‘Van binnen naar buiten kijken’

Een kwalitatief onderzoek naar de activerende werking van visuele prikkels, toepasbaar bij beeldende therapie en de ontwikkeling van een innovatief product bij volwassenen met een ernstige meervoudige beperking

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek bedraagt een kwalitatief onderzoek, waarin is onderzocht welke visuele prikkels een activerende werking hebben bij mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het antwoord op de hoofdvraag is ontstaan door middel van participerende observaties bij drie respondenten met gevalideerde vragenlijsten, interviews met twee respondenten en literatuuronderzoek. Onder activering bij personen met een ernstige meervoudige beperking wordt verstaan dat zij geprikkeld worden om vanuit hun eigen belevingswereld, in het hier en nu te treden. Concreet betekent dit dat zij meer alert zijn, en dat het hen in staat stel om te interacteren met een voorwerp of persoon. Dit uit zich in concreet waarneembaar gedrag zoals bewegen van het lichaam, ogen, mond of het maken van geluiden. Uit participerende observaties met gevalideerde vragenlijsten is gebleken dat volwassenen met een ernstige meervoudige beperking op visueel gebied voornamelijk geactiveerd worden door: grote voorwerpen, staafvormige en bolvormige voorwerpen, kleurcontrasten en voorwerpen met licht. Dit blijkt uit een grotere interesse en/of positieve gemoedstoestand. Bij deze voorwerpen uit zich dit onder meer door: grijpen, strekken, bewegingen van handen en armen, volgen met ogen, bewegingen van de mond en glimlachen. Deze antwoorden zijn een bijdrage aan het ontwikkelen van een innovatief technologisch hulpmiddel ofwel een “Serious game” voor mensen met een beperking. Concreet zou dat betekenen dat een Serious game moet voldoen aan bovengenoemde visuele prikkelelementen. Tevens kan met deze antwoorden een beeld worden geschetst voor beeldend therapeuten die met de doelgroep aan het werk gaan. Doordat mensen met een ernstige meervoudige beperking in hun ontwikkeling zijn blijven hangen in de symbiotische ontwikkelingsfase sluit de beeldende “Emerging Body Language” methode van Marijke Rutten-Saris en het “Expressive Therapies Continuüm” nauw aan bij hun ontwikkeling. Daarmee geeft het de beeldend therapeut mogelijkheden om met deze doelgroep te werken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerFieldlab Gehandicaptenzorg en Zorginstelling Philadelphia te Brummen
Datum2017-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk