De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie is inspiratie

Herbestemming Louis Armstrongweg 90 te Almere

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatie is inspiratie

Herbestemming Louis Armstrongweg 90 te Almere

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor het uitwerken van ons afstudeerproject: ‘’herbestemmen Louis Armstrongweg 90, Almere’’
hebben we verschillende onderdelen onderzocht. We onderzochten dit om te kunnen concluderen of
transformatie van het huidige pand mogelijk is. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is deze
onderverdeeld in een viertal deelvragen.
Allereerst dient de huidige staat van het gebouw te worden geanalyseerd. Zo zal door middel van een
opnamestaat worden bepaald welke installaties het pand bevat en of er gebreken aan het pand zijn.
De constructie zal in beeld moeten worden gebracht en de huidige bouwkundige tekeningen
bestudeerd moeten worden.
Om vervolgens de mogelijkheden van het pand te kunnen bepalen zal de plaatselijke geldende
regelgeving, zoals het bestemmingsplan, worden geraadpleegd. Het is echter van belang om niet
alleen de plaatselijke regelgeving te toetsen maar ook de landelijke regelgeving (bouwbesluit).
Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de huidige vastgoedmarkt om te weten voor
welke gebruiksfuncties er vraag is in Almere. Door het bestuderen en onderzoeken van de
verschillende regelgeving en de vastgoedmarkt is het mogelijk om te bepalen welke nieuwe
gebruiksfuncties in het huidige pand gerealiseerd kunnen worden.
Als besloten is welke nieuwe gebruiksfunctie in het pand gerealiseerd gaat worden, kunnen de
nieuwe plattegronden ontworpen worden. Van belang hierbij is dat deze een bruikbare en praktische
indeling opleveren. Het ontwerp van de plattegronden moet er op gericht zijn binnen het gebouw
interactie tussen de bewoners te creëren, zodat de verschillende bewoners, met en zonder
zorgindicatie, een groep gaan vormen en elkaar ondersteunen en versterken. In onze visie kan deze
interactie gecreëerd worden door toepassing van atria en een gezamenlijke ruimte. Hierna kan een
gevelontwerp gemaakt worden dat aansluit bij de nieuwe plattegronden, het interieurontwerp en de
nieuwe gebruiksfunctie.
Als de plattegronden bekend zijn kan de totale huuropbrengst berekend worden. Hierbij is het van
belang dat de huurprijzen realistisch en actueel (makelaarsprijzen) zijn. De benodigde investering
voor het maken van de aanpassingen moet berekend worden. De sloopkosten en de
nieuwbouwkosten vormen samen de totale kosten van de verbouwing. Het is van belang dat de
totale investering zo minimaal mogelijk is en deze niet hoger uitvalt dan de toekomstige waarde van
het pand. Door vervolgens het bruto aanvangsrendement te berekenen wordt de toekomstige
waarde bepaald.
Als al deze stappen zijn genomen kan er een goed onderbouwde beslissing genomen worden of het
daadwerkelijk haalbaar is om het pand aan de Louis Armstrongweg 90 te Almere een nieuwe
bestemming te geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Almere
Datum2016-08-22
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk