De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De implementatie van BIM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De implementatie van BIM

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van de afstudeeropdracht voor de opleiding civiele techniek aan de Hogeschool Arnhem
& Nijmegen is er een onderzoek uitgevoerd bij Van Boekel bouw & infra. De hoofdvraag van deze
opdracht is gesteld door het bedrijf zelf. Deze is als volgt “Wat is er nodig om BIM te implementeren
bij Van Boekel?”. Van Boekel is gespecialiseerd in complexe projecten in de GWW1 sector en in de
Utiliteitsbouw. Ze werken in gevarieerde projecten, en door hun veelzijdigheid worden ze integraal
of voor specifieke deelprojecten ingezet. Vanuit deze visie wil Van Boekel mee in de ontwikkelingen
in de bouwwereld, en komt daarom met de vraag over de implementatie van BIM. Om een begin te
maken voor het beantwoorden van de hoofdvraag is er eerst een PVA opgesteld en zijn deelvragen
gedefinieerd (zie bijlage VII).
Voor het beantwoorden van de verschillende deelvragen is in het onderzoek begonnen met
interviews bij verschillende bedrijven. Zo zijn wij langs geweest bij Rijkswaterstaat, bij het project
N31. In dit interview kwam het gebruik van BIM aan de kant van de opdrachtgever naar voren. Aan
de kant van de opdrachtnemer hebben we een presentatie gekregen van ingenieursbureau
Verhoeven & Leenders. Vanuit deze verschillende perspectieven kregen we vier verschillende
onderwerpen die essentieel zijn voor het implementeren met BIM. Deze vier onderwerpen zijn mens
& cultuur, management & organisatie, processen en informatietechnologie. Hierna zijn interviews
binnen Van Boekel gehouden en is er gekeken naar de ervaringen met BIM in een aantal lopende
projecten, wat weten zij van BIM en zien zij verbeteringen in de processen. Mede door deze
verschillende interviews kwam naar voren dat alleen het Bouw Informatie Model bekend was, er
werd gedacht dat dit alles is wat BIM inhoud. Recent zijn er nieuwe directieleden aangesteld en zij
geven aan binnenkort met nieuwe doelen voor het bedrijf te komen. Wij geven in de vier
verschillende onderwerpen advies.
Mens en cultuur
Voor dat er begonnen wordt met de implementatie van BIM moet eerst goed gekeken worden naar
de processen binnen het bedrijf. Uit interviews komt naar voren dat projectcoördinatoren en
uitvoerders te laat worden betrokken in de projecten. Hierdoor ontstaat miscommunicatie en
“haastwerk” en dit werkt het doel tegen van het beperken van faalkosten. Het personeel ziet het
werken met BIM als een positieve verandering voor de toekomst, en ziet het belang ervan in. Dit
geeft een positief beeld voor de toekomst.
Management en organisatie
Bij van Boekel groeit de kennis over BIM en wat de mogelijkheden hiervan zijn, maar hiervoor zijn
nog verschillende opleidingen en training nodig. Zo is er na ons onderzoek intern een projectgroep
BIM aangesteld. Ook zijn een aantal nieuwe werknemers met voorkennis in BIM aangenomen, zij zijn
van grote toegevoegde waarde in het proces voor van Boekel bij het implementeren van de BIM
werkwijze.
Informatietechnologie
Van Boekel werkt al met Systems Engineering (Relatics). Het is van belang voor van Boekel om
Systems Engineering te gaan integreren met BIM. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan naar een
aantal programma’s. Hierdoor zijn wij terecht gekomen bij het zogenaamde iBIM concept. Dit gaat
doormiddel van het softwareprogramma Neanex, vanuit dit programma is het mogelijk om templates
uit Relatics met elkaar te koppelen, data uit Revit en clashes uit Navisworks over te brengen naar
Relatics .
Processen
Van Boekel is al op de goede weg met processen die worden doorlopen in Systems engineering
(Relatics). Er is voor de directie aan de hand van dit afstudeerproject een opzet gemaakt van een
roadmap, en aan de hand hiervan een implementatieplan opgesteld.
Door middel van dit onderzoek geven wij aan Van Boekel een “handvat” voor het implementeren van
BIM. Zoals aangegeven is er inmiddels al een projectgroep aangesteld die aan de hand van het
implementatieplan gaat beginnen met het implementeren van BIM bij Van Boekel. Ook is er met de
nieuwe werknemers direct BIM kennis in huis gehaald, dit is een groot voordeel in de voortgang van
het gehele proces.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerVan Boekel Bouw en Infra BV
Datum2017-09-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk