De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het glazen vakwerk

Constructief glas - hoe wordt er een overspanning van dertig meter gerealiseerd van glas ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het glazen vakwerk

Constructief glas - hoe wordt er een overspanning van dertig meter gerealiseerd van glas ?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het afstudeeronderzoek bestaat uit drie hoofdonderzoeken. Namelijk een verkennend literatuur
onderzoek, een varianten onderzoek en de optimalisatie van het gekozen ontwerp.
Met behulp van deze onderzoeken is er antwoord gegeven op de hoofdvraag “Hoe wordt er een
overspanning van dertig meter gerealiseerd van glas?”. Een verkennend literatuur onderzoek is
gehouden om kennis op te doen over de constructieve werking van glas. Vervolgens is er een
varianten onderzoek gemaakt om tot een ontwerp te komen. Tenslotte is het gekozen ontwerp
geoptimaliseerd.
In het literatuuronderzoek is er antwoord gegeven op de volgende deelvragen: “Wat zijn de
constructieve eigenschappen van glas?” en “Wat zijn mogelijke draagstructuren voor een grote
overspanning van glas?”. Glas bezwijkt bros, dit betekent dat glas bezwijkt zonder een
waarschuwing, wat niet ideaal is voor een constructie. Echter zijn er diverse technieken om glas te
versterken, waardoor dit een veilig constructie materiaal kan worden. Enkele technieken om glas
veiliger te maken zijn: thermisch versterken/ verharden en lamineren. Standaard constructie
materialen zijn staal en beton. Voor grote overspanningen wordt het meest gebruik gemaakt van
een ligger, vakwerk en een drukboog. In de praktijk worden deze constructies ook toegepast in glas.
Bij de variantenstudie zijn er varianten geschetst gebaseerd op deze drie constructies. De
overeenkomsten tussen deze glazen constructies zijn: dat de detailleringen erg belangrijk zijn, de
constructies niet volledig uit glas bestaan en dat de constructie moet beschikken over
restdraagvermogen. Deze bevindingen zijn meegenomen voor de variantenstudie.
Het doel van de variantenstudie is om een onderbouwde keuze te maken tussen de varianten. Er zijn
in totaal acht varianten opgesteld. In de eerste fase wordt er een keuze gemaakt welk ontwerp het
beste scoort per draagconstructie. Dit zijn ligger 1, vakwerk 1 en drukboog 1. In de tweede fase is er
aan de hand van een MCA een keuze gemaakt uit de varianten. Het vakwerk en de drukboog 1
scoorden even hoog. Er is gekozen om met het glazen vakwerk verder te gaan, omdat dit ontwerp
niet eerder is uitgewerkt. Het ontwerp is verder te optimaliseren, waardoor het een veelbelovend
systeem wordt.
Voor de optimalisatie is er onderzoek gedaan naar het constructief ontwerp, het glas en het detail.
Voor het constructief ontwerp is er gekeken naar de vorm, de bovenregel en het eigen gewicht. Er is
voor een recht vakwerk gekozen, dit is uitvoeringstechnisch gunstig. Bij de bovenregel is er gekozen
om een verstevigingsdriehoek onder de bovenregel te plaatsen. Dit omwille van constructief
efficiënte redenen. Voor het eigen gewicht is er gekeken naar de invloed van het aantal boven
panelen, hoogte van het vakwerk en de belastingsbreedte. Geconcludeerd is dat een hoogte van drie
meter en tien boven panelen het veiligste is voor een belastingsbreedte van 10,8 meter. Voor de
optimalisatie van het glas is er onderzoek gedaan naar folies en naar de voorspanning van glas. Er is
gekozen om SG folie en thermisch versterkt glas toe te passen. SG folie is beter bestand tegen
langdurige belastingen. Thermisch versterkt glas heeft een beter restdraagvermogen. Voor de details
zijn het oplegpunt, het scharnierpunt en de verbinding van de verstevigingsdriehoek geschetst. Voor
het oplegpunt is er gekozen voor een boutverbinding. Het scharnierpunt en verstevigingsdriehoek
zijn een lijmverbinding.
Het definitieve ontwerp voor het glazen vakwerk is tevens het antwoordt op de hoofdvraag. Er dient
echter nog verder onderzoek gedaan te worden naar de lijm- en detailverbinding.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerABT B.V. Velp
Datum2016-08-22
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk