De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Stop saying tomorrow

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Stop saying tomorrow

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al enkele jaren is Harten voor Sport in het bezit van het interventiespel ‘Zet Een Stap’. Echter is nooit in de praktijk getest of dit een effectieve interventie blijkt te zijn. De doelstelling van het onderzoek was om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het interventiespel, door een meting te verrichten aan het begin en het eind van de interventie. Zodat mevrouw Ilse Rietdijk kon aantonen dat het interventiespel voor meerdere wijken in Utrecht gebruikt kon worden. Er is gekeken of het interventiespel effect had op de motivatie van kwetsbare bewoners in de wijk Overvecht in Utrecht om meer gezond beweeggedrag te vertonen. Met kwetsbare bewoners werden volwassen mensen in de wijk Overvecht bedoeld met een allochtone etniciteit, een lage sociaal-economische status, een laag opleidingsniveau en de Nederlandse taal matig tot nauwelijks beheersten. De onderzoekspopulatie bestond uit 34 deelnemers, veertien in de controlegroep en twintig in de interventiegroep. Het effect is gemeten met behulp van twee vragenlijsten, de BREQ-2 en IPAQ (korte versie). De gevonden resultaten blijken geen significante verschillen aan te geven, wat betekent dat er geen verschillen zijn gevonden bij beide groepen op de variabelen motivatie en gezond beweeggedrag. Dit onderzoek kan niet aantonen dat het interventiespel effectief is gebleken op de motivatie van de kwetsbare bewoners in de wijk Overvecht in Utrecht om meer gezond beweeggedrag te vertonen. Voor eventueel vervolgonderzoek moet er een grotere populatie worden genomen (100 deelnemers), moet het interventiespel minimaal twee á drie keer worden gespeeld in minimaal acht weken tijd en zal het vervolgonderzoek minimaal een jaar in beslag nemen.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerHarten voor Sport
Datum2016-09-12
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk