De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het autarkische buurthuis te Schuytgraaf

Een onderzoek naar de mogelijkheden van zelfvoorziening voor een buurthuis in de wijk Schuytgraaf te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het autarkische buurthuis te Schuytgraaf

Een onderzoek naar de mogelijkheden van zelfvoorziening voor een buurthuis in de wijk Schuytgraaf te Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De gemeente Arnhem ontwikkelt de nieuwe wijk Schuytgraaf. Binnen deze wijk komt een buurthuis,
dat in de beginfase als kantoor functioneert. Het buurthuis moet aansluiten bij de ambities en de
visie van de opdrachtgever en moet tevens zelfvoorzienend zijn in energie, water en afval. Het
gebouw staat dus los van het net. Het gebouw moet tevens betaalbaar blijven en de mogelijke
toepassingen mogen geen discomfort met zich meebrengen.
De probleemstelling kan samengevat worden naar één hoofdvraag:
-Hoe kan een gebouw zelfvoorzienend worden gemaakt op het gebied van energie, water enafval en wat zijn de mogelijkheden van zelfvoorziening voor het kantoor en buurthuis teSchuytgraaf?
Het antwoord op de hoofdvraag is in stappen tot stand gekomen. De uitwerking van de
afstudeeropdracht is gelijkmatig fijner uitgewerkt. Als eerst is er een plan van aanpak gemaakt om de
projectdefinitie te verfijnen en als ondersteuning van het project. Vervolgens is er een uitgebreid
literatuuronderzoek gemaakt naar de mogelijkheden van autarkie. De mogelijkheden voor het
buurthuis te Schuytgraaf zijn gepresenteerd aan de opdrachtgever aan de hand van morfologische
schema’s. Vervolgens is er onderzoek gedaan naar de methoden en technieken aansluitend op de
visie van de opdrachtgever. Hierbij is ook op een rij gezet wat de globale kosten zijn van deze opties
zodat de opdrachtgever zijn keuze heeft kunnen maken. De keuzes van de opdrachtgever zijn
technisch uitgewerkt en de installaties en de kosten hiervan zijn in kaart gebracht.
Een goede methode om niet aangesloten te zijn op de riolering is door het toepassen van een
helofytenfilter. Een verticaal helofytenfilter met een oppervlakte van 10 vierkante meter is
voldoende voor het buurthuis.
Binnen zelfvoorziening zit de uitdaging voornamelijk in de toevoer van water en de opslag van
elektriciteit. Het water dat daadwerkelijk gedronken wordt, wordt verkregen uit grote flessen. Water
voor de vaatwasser en de keukenkraan wordt verkregen uit gefilterd hemelwater. Het ongefilterde
hemelwater wordt opgeslagen in een 3.000 liter opslagtank en wordt gebruikt als toiletspoeling.
De grootste uitdaging voor een zelfvoorzienend gebouw en helemaal voor het kantoor en buurthuis
is de onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet. De uitdaging zit niet zozeer in het opwekken van de
energie maar juist in het opslaan van de energie. In de zomer is er meer energie beschikbaar dan in
de winter. Momenteel zijn er op kleine schaal nog geen mogelijkheden om de elektrische energie van
de zomer op te slaan, zodat het in de winter weer gebruikt kan worden. De benodigde energie in de
winter moet dus ook in de winter zelf opgewekt worden. Windturbines zijn hier goed in,
zonnepanelen minder. Voor het buurthuis is één Skystream 3.7 windturbine in combinatie met 28
zonnepanelen voldoende om in de winter te voorzien van elektrische energie. Wel zijn er 16 grote
accu’s benodigd om drie dagen vooruit te kunnen bij drie zon- en windloze dagen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Arnhem
Datum2016-08-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk