De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beperkt begrepen: Het zelfbeeld in kaart

Een ontwerponderzoek naar hoe een communicatieverbetering kan bijdragen aan het in kaart brengen van het zelfbeeld in de LVB-psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beperkt begrepen: Het zelfbeeld in kaart

Een ontwerponderzoek naar hoe een communicatieverbetering kan bijdragen aan het in kaart brengen van het zelfbeeld in de LVB-psychiatrie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanleiding van de ontwerpvraag van VGGNet Warnsveld naar een communicatieverbetering omtrent de Rosenberg Self-Esteem scale. Deze vragenlijst biedt de mogelijkheid om het zelfbeeld van patiënten in kaart te brengen. Echter, deze vragenlijst sluit niet aan bij de doelgroep van VGGNet en leidt tot miscommunicaties tussen trainer en patiënt. Om de communicatie te bevorderen moeten patiënt en trainer op dezelfde lijn van communicatie zitten. Dit zorgt ervoor dat de patiënt de vragenlijst beter begrijpt, het zelfbeeld adequaat onderzocht kan worden en een vragenlijst die meet wat hij moet meten. Om dit te behalen is de volgende centrale onderzoeksvraag opgesteld ‘Hoe kunnen de trainers van VGGNet Warnsveld de communicatie naar hun patiënten omtrent de Rosenberg Self-Esteem scale van de training ‘Positief zelfbeeld’ verbeteren, zodat de patiënten met een negatief zelfbeeld deze scale beter kunnen begrijpen?’
Middels een onderzoekscyclus bestaande uit twee onderzoeksfasen is deze vraag onderzocht. Ter beantwoording van deze vraag zijn interviews, een groepsgesprek, een prioritering en een observatie als kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast. De data van deze onderzoeksmethoden is systematisch verzameld en geanalyseerd. Uit de resultaten van dit praktijkonderzoek is gebleken dat voor verbetering van de communicatie zowel de zender als de boodschap van communicatie moet optimaliseren. Naar aanleiding van dit praktijkonderzoek is daarom een handleiding voor trainers tot stand gekomen inclusief een Rosenberg Self-Esteem scale conform het werk- en denkniveau van de doelgroep van VGGNet.
Deze scriptie begint allereerst met een beschrijving van de dagelijkse praktijk, het praktijkprobleem, de doelstelling en de onderzoeksvraag. Daarna wordt de onderzoeksopzet en de methode van onderzoek uitvoerig besproken. Vervolgens worden de resultaten op een overzichtelijke manier gepresenteerd. Een duidelijke conclusie naar aanleiding van het praktijkonderzoek volgt na de resultaten. Tot slot worden de discussie en de aanbevelingen besproken met oog voor de organisatie van VGGNet te Warnsveld.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerVGGNet Warnsveld
Datum2019-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk