De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Klimaat adaptieve maatregelen bij revitaliseringen

Het ontwikkelen van een afwegingstool voor klimaatadaptieve maatregelen bij revitaliseringen binnen het stedelijk gebied

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Klimaat adaptieve maatregelen bij revitaliseringen

Het ontwikkelen van een afwegingstool voor klimaatadaptieve maatregelen bij revitaliseringen binnen het stedelijk gebied

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Onze winters zijn gemiddeld natter, tijdens de zomermaanden zijn er meer piekbuien en ook de gemiddelde temperatuur stijgt nog eens, wat zeker in stedelijk gebied merkbaar is. Daarnaast is er, door de hete zomer van 2018, bij de publieke opinie een groter besef dat het klimaat veranderd en dat klimaatadaptieve maatregelen noodzakelijk zijn.
Bij Akertech is merkbaar dat het onderwerp ‘klimaatadaptatie’ is doorgedrongen tot haar opdrachtgevers. Hierdoor wordt steeds vaker om advies gevraagd op het gebied van klimaatadaptieve maatregelen. Momenteel adviseert Akertech vanuit het aaneenschakelen van oplossingen bij het treffen van klimaatadaptieve maatregelen.
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een afwegingstool voor klimaatadaptieve maatregelen bij revitaliseringen binnen het stedelijk gebied. Hierdoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Het ontwikkelen van een afwegingstool voor klimaatadaptieve maatregelen bij revitaliseringen binnen het stedelijk gebied. Deze tool kan de werknemers van Akertech helpen keuzes te maken in ontwerpprocessen waardoor de opdrachtgevers makkelijker en sneller geadviseerd kunnen worden.
Om invulling te geven aan de afwegingstool is onder andere het beleid op het gebied van klimaatadaptatie onderzocht, zowel op Europees als Nederlands niveau. Daarnaast is bekeken wat Akertech met klimaatadaptatie doet. Hiervoor zijn diverse interviews afgenomen, is er een klankbordgroep opgericht, zijn diverse vakbeurzen bezocht en is er een kennissessie georganiseerd. Als extra achtergrond van dit onderzoek is onderzocht wat klimaatadaptieve maatregelen zijn en wat deze opleveren.
Uit het onderzoek met betrekking tot het beleid bleek dat er niks verankerd is in wetgeving op het gebied van klimaatadaptatie. Wel zijn er allerlei strategieën die het stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptieve maatregelen. Akertech heeft in het verleden een aantal projecten uitgevoerd waarbij klimaatadaptieve onderdelen zijn meegenomen, maar het zit niet verankerd in haar werkprocessen.
Op basis hiervan wordt aanbevolen om de afwegingstool te verankeren in diverse ontwerp- en engineeringsprocessen binnen Akertech en meer bewustwording te creëren, zowel intern als bij opdrachtgevers. Tevens wordt aanbevolen om zichtbaar te maken wat Akertech zoal gedaan heeft op het gebied van klimaatadaptatie in projecten. Een aanbeveling richting Nederlandse overheden is om de kansen die de nieuwe omgevingswet, welke in 2021 van kracht is, te benutten. Hierbij kunnen gemeenten klimaatadaptatie verankeren in lokale wetgeving.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerAkertech Adviseurs
Datum2018-07-03
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk