De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

tevredenheidsonderzoek ‘Obli’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

tevredenheidsonderzoek ‘Obli’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de periode van november 2013 tot januari 2014 is door twee studentonderzoekers van de opleiding HBO-Verpleegkunde een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van cliënten, zorgverleners en mantelzorgers van de stichting Maasduinen over een nieuw technologisch apparaat, de Obli. De vraagstelling van dit onderzoek luidde alst volgt ‘Hoe tevreden zijn cliënten, zorgverleners en mantelzorger over de informatievoorziening/dienstverlening, de gebruik(svriendelijkheid), de werking en de kosten van de Obli?’
De Obli stimuleert de gebruiker op een positieve en intuïtieve manier om voldoende te drinken en is ontwikkeld door Wil Philipsen, eigenaar van het bedrijf Fresh Idea Factory (De Gelderlander, 2013). Doordat de Obli een nieuw technologisch apparaat is er in een voorgaand onderzoek gekeken naar de geschiktheidscriteria en in- en exclusie criteria om de Obli uit te testen. Vanuit hier zijn vier cliënten geselecteerd, elk boven de 70 jaar en met risico op dehydratie. Deze cliënten hebben, samen met een gekoppelde zorgverlener en eventueel mantelzorger, de obli gedurende drie weken getest. In eerste instantie zou in deze drie weken de ‘monitoring’ plaatsvinden waardoor de onderzoekers inzicht zouden krijgen in het drinkgedrag van de cliënt. Dit verkregen drink gedrag werd vervolgens vergeleken met het ‘oude’ drinkgedrag verkregen vanuit voorgaand onderzoek. Echter bevatte de Obli veel technische mankementen waardoor de internet verbinding niet tot stand kon komen en er hierdoor geen inzicht was in de drinkgegevens. De monitoring is dus in dit onderzoek niet onderzocht. Hierdoor heeft het onderzoek zich alleen kunnen richten op de tevredenheid van cliënt, zorgverlener en mantelzorger.
Om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag zijn er interviews afgenomen bij vier cliënten (verkregen uit voorgaand onderzoek), drie zorgverleners en één mantelzorger. Voor het interview is gebruikt gemaakt van een bestaande vragenlijst, namelijk de D-QUEST (Dijcks, Witte, & Spreeuwenberg, 2009). Deze is in overleg met de opdrachtgever, docentbegeleider en de ontwikkelaar van de Obli aangepast zodat deze passend was voor dit onderzoek. Er was sprake van een semi gestructureerd interview waarbij de geïnterviewde keuze had uit antwoordcategoriën en vervolgens een toelichting kon geven. De resultaten zijn weergegeven in tabellen en de toelichting is verwerkt per topic. De topics zijn verkregen uit de onderzoekvraag. Om deze reden is er sprake van een kwantitatief onderzoek met kwalitatieve aspecten.
De resultaten van het interview laten zien dat de geïnterviewden over het algemeen tevreden zijn over de Obli. Echter zijn er momenteel nog veel technische mankementen aanwezig wat ervoor zorgt dat de Obli momenteel niet te gebruiken is. Geconcludeerd kan dus worden dat de Obli een succesvolle technologische innovatie kan zijn als deze een goede werking heeft.
Wanneer de Obli ontdaan wordt van de technische mankementen, verbeterd wordt op gebied van de vormgeving en een mogelijke stand krijgt voor mensen met een vochtbeperking kan het een succesvol apparaat worden. Wanneer de aanbevelingen doorgevoerd zouden worden kunnen cliënten door middel van de Obli een betere/gecontroleerdere vochtinname krijgen. Zorgverleners kunnen beter inzicht krijgen in het drinkgedrag en op deze manier effectievere zorg leveren waarbij de Obli tevens het werk van de vochtbalans, welke als erg onprettig ervaren word, overneemt. Mantelzorgers krijgen meer inzicht in het drinkgedrag van hun naaste waardoor er minder kans is op grote problemen die voortkomen vanuit een vocht tekort. Al met al kan de Obli innovatief zijn voor de opkomende e-health zorgverlening.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk