De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Civiel Bimmen

Opstellen BIM protocol

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Civiel Bimmen

Opstellen BIM protocol

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de civiele sector wordt momenteel de ontwikkeling van het ontwerpen met een Building Information Model (BIM) doorgemaakt. Een Building Information Model is een integraal model waarin meerdere disciplines informatie delen. Elke discipline maakt een eigen deelmodel en deze modellen samen vormen een integraal BIM. Elk deelmodel kan worden onderverdeeld in objecten waaraan relevante, niet-geometrische projectdata zoals definities, functies en prestaties gekoppeld zijn. In een BIM wordt de informatie van de disciplines gedeeld waardoor iedereen met dezelfde actuele informatie werkt. Alle communicatie gaat via het BIM en hierdoor kunnen afstemmingsfouten voorkomen worden, waardoor faalkosten zullen dalen.
Binnen Antea Group is er nog geen standaard voor een BIM en is het nog niet geheel duidelijk op welke manieren dit opgebouwd kan worden. Projecten worden hierdoor nog op verschillende manieren in een BIM uitgevoerd. Om uniform en efficiënt te maken, is een doelstelling voor het onderzoek opgesteld. Het doel is om te onderzoeken wat nodig is om een Building Information Model op te zetten, daarvoor zal een eerste BIM Protocol voor Antea Group worden opgesteld.
Door een literatuuronderzoek uit te voeren is kennis opgedaan over BIM in het algemeen. Vervolgens is het BIM Protocol opgesteld, dit is een verzameling van regels en afspraken met betrekking tot het ontwerpen in een BIM. Hierbij worden afspraken gemaakt over onder andere het projectteam en het detailniveau van de deelmodellen en het hoofdmodel. Om ervoor te zorgen dat het BIM Protocol getoetst kan worden is deze ingevuld voor een referentieproject. Er is voor het BIM Protocol ook feedback gevraagd aan collega’s binnen Antea Group. Door ontwerpers het BIM Protocol te laten voorzien van feedback, is het document gecontroleerd op de inhoud. Tevens is deze ook van feedback voorzien door adviseurs, om te onderzoeken of iemand die niet direct betrokken is bij het BIM ontwerpen, wel begrijpt wat in het BIM Protocol wordt beschreven. Door de resultaten van het referentieproject en de verkregen feedback te analyseren is een definitief BIM Protocol gerealiseerd.
De feedback die is verkregen op het BIM Protocol was over het algemeen positief. Belangrijkste punten zijn dat het document er professioneel uit ziet en dat het zeer overzichtelijk is. Door veel gebruik te maken van schema’s is het voor projectleiders makkelijker om doorheen te bladeren en niet alle tekst te hoeven lezen.
Na het schrijven van het BIM Protocol was als doel gesteld, om duidelijk de verschillen tussen een groot en een klein project in combinatie met de toepassing van een BIM te beschrijven. Uit ervaring bij het opstellen van het BIM is echter gebleken dat er geen duidelijk kantelpunt zit in het wel of niet ontwerpen met BIM. Dit komt doordat projecten vaak uniek zijn en specifieke elementen hebben waardoor een BIM wel toegevoegde waarde heeft.

Uit het afstudeeronderzoek is gebleken dat door het opstellen van het BIM Protocol een eerste opzet is gerealiseerd voor uniform en integraal werken met een BIM. Het BIM Protocol dient als standaard gebruikt te worden in alle projecten waarbij ontworpen wordt met een BIM. Na aanleiding van deze conclusie zijn aanbevelingen gedaan over het toepassen van het BIM Protocol in projecten, het blijven optimaliseren van het BIM Protocol en de benadering van het opzetten van een BIM.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerAntea Group
Datum2015-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk