De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het energetisch ontwerp van vrijstaande nieuwbouwwoningen

Een onderzoek naar de invloed van de invoering van de nieuwe regelgeving voor energiezuinigheid en milieu op het energetisch ontwerp van toekomstige te bouwen vrijstaande woningen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het energetisch ontwerp van vrijstaande nieuwbouwwoningen

Een onderzoek naar de invloed van de invoering van de nieuwe regelgeving voor energiezuinigheid en milieu op het energetisch ontwerp van toekomstige te bouwen vrijstaande woningen.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op de lange termijn is te concluderen dat de aarde opwarmt en dat er sprake is van klimaatverandering. Door het opstellen van het klimaatakkoord neemt de mens zijn verantwoordelijkheid. De bouwwereld wordt hier ook uitgebreid bij betrokken. De Energie Prestatie Coëfficiënt-eis wordt vervangen door nieuwe eisen, namelijk die van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en TOjuli
(temperatuur overschrijding juli). In 2021 zal de nieuwe regelgeving in werking gesteld worden.
Het doel van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken wat de invloed van de invoering van de BENG en TOjuli-eisen op het energetisch ontwerp van nieuw te bouwen vrijstaande woningen is. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe beïnvloedt de invoering van de BENG en TOjuli-eisen het
energetisch ontwerp en energiegebruik van nieuw te bouwen vrijstaande woningen binnen SelektHuis?
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoekvraag is een onderzoek uitgevoerd waarbij de nieuwe regelgeving eerst grondig onder de loep is genomen om grip te krijgen op de werking van de bepalingsmethode. De
relatie tussen de diverse gebouwparameters en verschillende invoervelden in de
rekensoftware is bepaald door een gevoeligheidsanalyse. De analyse geeft inzicht
in de theoretische invloed van diverse parameters op de verschillende indicatoren.
Aan de hand van deze analyse zijn verschillende ontwerppakketten opgesteld
die toegepast zijn op de referentiewoningen van SelektHuis. Er zijn verschillende pakketten ontstaan om de woningen te laten voldoen aan de BENG en TOjuli-eisen.
Uit het eerste deel van het onderzoek is gebleken dat de woningen niet voldoen aan de nieuwe eisen. Met name om te voldoen aan de eis voor oververhitting zijn er forse ingrepen nodig voor alle referentiewoningen.
De TOjuli-eis blijkt dan ook de scherprechter van de nieuwe regelgeving.
Als antwoord op de hoofdvraag kan er geconcludeerd worden dat de invoering van de BENG en TOjuli-eisen het energetisch ontwerp en energiegebruik in relatief grote
mate beïnvloeden. Alle basiswoningen binnen Selekt-Huis zullen aangepast moeten worden om te voldoen. Afhankelijk van variabelen als
de gebouwvorm, oriëntatie en gevelindeling van een woning zijn er verschillende
aanpassingen nodig. De invoering van de BENG en TOjuli-eisen zal ervoor zorgen dat iedere woning uniek op de regelgeving
afgestemd moet worden om te voldoen. Er is meer aandacht nodig voor het energetische ontwerp tijdens het gehele bouwproces. Dit zal meer tijd innemen en de energiekosten verhogen wat de prijs van de woningen laat stijgen. Daarnaast zullen er aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de
woningen te laten voldoen aan de regelgeving.
De belangrijkste aanbeveling op basis van dit onderzoek voor SelektHuis, is om al vanaf de eerste aanpassingen aan een basismodel en gedurende het gehele bouwproces aandacht te besteden aan het energetische ontwerp. Dit moet zorgen voor een integrale samenwerking tussen de verschillende
vakdisciplines. Zo kunnen opdrachtgevers vroegtijdig gewezen worden op de gevolgen van aanpassingen op het energetische ontwerp en de kosten die deze aanpassingen met zich meebrengen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerSelekthuis
Datum2020-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk