De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De correlatie tussen de spierkracht van de bovenste extremiteit en score op een functionele arm-/handfunctieschaal bij kwetsbare verpleeghuisbewoners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De correlatie tussen de spierkracht van de bovenste extremiteit en score op een functionele arm-/handfunctieschaal bij kwetsbare verpleeghuisbewoners

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Introductie: Binnen stichting De Waalboog te Nijmegen is het een veel voorkomend probleem dat bewoners moeite hebben met de uitvoering van verschillende algemene dagelijkse levensverrichtingen. Er is nog geen onderzoek bekend naar de relatie tussen de algemene dagelijkse levensverrichtingen en de kracht van de gehele bovenste extremiteit bij kwetsbare verpleeghuisbewoners. Daarom is dit onderzoek opgezet om een eventuele correlatie vast te stellen. Het is van belang om dit nader te onderzoeken om de diagnostiek en behandeling te optimaliseren met betrekking tot de lichamelijke gesteldheid en de zelfredzaamheid te bevorderen.
Methode: Het gebruikte onderzoeksdesign was cross-sectioneel. De eerste meting die plaatsvond was de Shoulder Function Index, deze mat de algemene dagelijkse levensverrichtingen. Hierna volgde de krachtmeting middels de MicroFET2 bij de volgende spiergroepen: de flexoren van de schouder en de extensoren van de elleboog. De Jamar mat de handknijpkracht.
Resultaten: Vijf proefpersonen namen deel aan dit onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 84,5 jaar. Tussen de totaalscore van de Shoulder Function Index en de kracht van de rechter extensoren is een hoge positieve relatie gevonden (r=0,800, p=0,052), net zoals tussen de Shoulder Function Index en de handknijpkracht rechts (r=0,800, p=0,052). De linker extensoren (r=0,700, p=0,094) en handknijpkracht links (r=0,718, p=0,086) hadden ook een hoge positieve samenhang. Zowel bij de rechter flexoren (r=0,600, p=0,142) als de linker flexoren (r=0,500, p=0,196) van de schouder zijn middelmatige positieve relaties met de Shoulder Function Index bevonden.
Discussie: Uit de resultaten blijkt dat er hoge positieve relaties gevonden zijn tussen de Shoulder Function Index en de extensoren van de elleboog, evenals de handknijpkracht rechts. Dit kan betekenen dat de algemene dagelijkse levensverrichtingen vooruit gaan bij het trainen van deze specifieke spiergroepen. Er is echter een trend geconstateerd bij deze correlaties. Tussen de flexoren van de schouder en de Shoulder Function Index is een middelmatige positieve relatie gevonden, wat kan betekenen dat er bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen de minste vooruitgang te zien is na het trainen van de flexoren van de schouder. De verwachting is daarom dat er wel degelijk een betrouwbare uitspraak mogelijk is wanneer er meer proefpersonen geïncludeerd zijn.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingFysiotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerStichting De Waalboog
Datum2016-01-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk