De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Continu leren en verbeteren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Continu leren en verbeteren

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding van dit onderzoek is dat de kennis en de verbeterpunten die uit een project voortkomen veelal binnen een projectteam blijven hangen en niet tot verbeteringen binnen het hele bedrijf leiden. Binnen Bébouw Midreth is er dus onderzoek nodig naar verbeteringen op het gebeid van evalueren en kennis delen en borgen.
Met als doel hiervan een proces van continu leren en verbeteren te kunnen bereiken en daarmee een lerende organisatie te worden.
In eerste instantie is er onderzoek gedaan naar de bestaande definities en theorieën op het gebied van evalueren en kennisdelen, door middel van een literatuuronderzoek.
Om in kaart te brengen hoe Bébouw Midreth er voor staat is eerst de huidige situatie onderzocht. Dit is gedaan doormiddel van het houden van interviews met medewerkers van Bébouw Midreth en interviews met partners.
Vervolgens zijn de interviews geanalyseerd en vergeleken met de literatuur. De uitkomst hiervan is dat er in de huidige situatie niet voldoende kennis wordt gedeeld en dat de evaluaties niet tot bruikbaar resultaat leiden. Dit komt met name doordat de evaluatie sterk gericht is op beoordelen en doordat er te weinig terugkoppeling
plaatsvind.
Vervolgens is er onderzoek gedaan naar wat de gewenste situatie binnen Bébouw Midreth is. Hiervoor zijn weer de interviews binnen Bébouw Midreth gebruikt. Daarnaast zijn er interviews gehouden met twee bedrijven uit andere sectoren. De inzichten die hier zijn verkregen zijn weer geanalyseerd en vergeleken met de literatuur.
Hieruit komt naar voren dat de evaluatievorm in de gewenste situatie overeenkomt met een lerende evaluatie.
Hierbij ligt de nadruk minder op beoordelen en meer op leren en verbeteren. In de gewenste situatie wordt er ook met de partners gezocht naar gezamenlijke verbeterpunten. Daarnaast worden er tussentijds evaluaties gehouden en worden de verbeterpunten vastgelegd en teruggekoppeld naar de verschillende afdelingen. Verder
wordt er kennis verzameld en gedeeld door middel van een digitale kennisbank.
Wanneer de huidige situatie en de gewenste situatie met elkaar worden vergeleken, kan er gesteld worden dat het grootste verschil zit in het benutten van het lerend vermogen. Uit het onderzoek komt naar voren dat lerend vermogen wordt verkregen door de wil om kennis te delen en te verbeteren, en doordat de kennis terug de
organisatie in komt. De wil om kennis te delen ontstaat wanneer het belang ervan wordt ingezien en wanneer er vertrouwen is. De kennis kan terug de organisatie in komen wanneer er een goede vastlegging en monitoring is en wanneer er op tijd terugkoppeling kan worden gegeven.
Om dit te bereiken moeten de volgende veranderingen worden doorgevoerd; •
Duidelijk beleid > Zorgt ervoor dat het belang wordt ingezien.
• Open sfeer creëren > Zorgt voor vertrouwen.
• KAM-systeem updaten > Maakt goede vastlegging mogelijk.
• Projectdoelen stellen > Maakt monitoring mogelijk.
• Tussentijds evalueren > Maakt terugkoppeling eerder mogelijk.
Daarnaast kan het delen en borgen van verbeterpunten in een digitale kennisbank het continue leren en verbeteren nog naar een hoger niveau tillen. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn dat het laagdrempelig moet zijn en dat goed bekend moet zijn binnen heel Bébouw hoe deze kennisbank werkt en welke informatie er te vinden is. Bovendien moet de informatie makkelijk te vinden zijn en op een uniforme manier worden opgeslagen. Een combinatie van zowel tekst en beeld is hierbij het meest aansprekend.
Ook met de partners moet periodiek overleg plaatsvinden, gericht op het zoeken naar gezamenlijke verbeterpunten. Dit kan gedaan worden door na afloop van de werkzaamheden met de partner te evalueren, of door bedrijfsbezoeken te houden

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerHogeschool van Arnhem en Nijmegen
Datum2018-08-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk