De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afspraken in een 3D-werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afspraken in een 3D-werkomgeving

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De huidige werkafspraken binnen de afdeling Retail-Ruwbouw blijken ontoereikend om op een efficiënte wijze een volwaardig BIM te creëren. Het ontwerpmodel heeft vaak onvoldoende precisie voor een bouwkundige uitwerking binnen hetzelfde model, waardoor vaak opnieuw wordt begonnen met de opzet van het 3D-model. In dit onderzoek is gekeken naar de afspraken die nodig zijn om te kunnen werken volgens de BIM-methodiek waarbij van schetsontwerp tot technisch ontwerp wordt gewerkt in één actief model.

De noodzakelijke afspraken zijn bepaald door te kijken naar het verschil tussen de gewenste en de feitelijke situatie binnen de afdeling Retail-Ruwbouw van EversPartners. De gewenste situatie is in kaart gebracht door een vooronderzoek naar de ambities en doelstellingen van het bedrijf. Hieruit blijkt dat het meegaan met de markt, het blijven innoveren en het documenteren van het BIM-proces een hoge prioriteit hebben.

Om de bedrijfsdoelstellingen in de juiste context te plaatsen is er eerst onderzoek verricht naar de literatuur in relatie tot het werkproces en de werkafspraken behorend bij de BIM-methodiek. Door het afnemen van een drietal interviews bij bedrijven die in de markt bekend staan als ervaren BIM gebruikers, is gekeken of er in de praktijk wordt gewerkt zoals de theorie voorschrijft. Zo blijkt dat de werkafspraken en het werkproces in relatie tot BIM, in de markt nog wel eens verschilt met de omschreven literatuur.

Door middel van gesprekken met de projectleiders en een enquête onder de medewerkers, is de feitelijke situatie is in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de huidige afspraken over de leveringen en het proces alleen worden vastgelegd in de offerte. Deze werkwijze past niet bij de BIM-methodiek, waarbij er veel meer afspraken zijn vereist. De ambitie van EversPartners is ook om dit BIM-proces gedetailleerd vast te leggen.

Het verschil tussen de gewenste en de feitelijke situatie is geanalyseerd en toont aan dat het BIM-proces onvoldoende is gedocumenteerd om gefundeerde en eenduidige keuzes te maken. Op basis hiervan is een processchema opgesteld dat inzicht verschaft in de stappen die moeten worden doorlopen en de voorwaarden die worden gesteld aan de geleverde input en te leveren output. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt of er wel of geen ontwerpmodel wordt aangeleverd. Bij een aangeleverd ontwerpmodel is gekeken naar de voorwaarden die hieraan worden gesteld en de bijbehorende acties die daaruit voortkomen. Voor de situatie dat er geen ontwerpmodel wordt aangeleverd, zijn de nodige stappen en acties inzichtelijk gemaakt die leiden tot een efficiënte start van het project en uitwerking volgens de BIM-methodiek.

Tevens is er inzichtelijk gemaakt welke benodigdheden en aanpassingen er nodig zijn om te kunnen werken volgens de BIM-methodiek en mee te kunnen met de markt. Zo blijkt dat het afsprakenstelsel moet worden geborgd in een uitvoeringsplan welke na ieder project wordt geëvalueerd. Ook blijkt dat fasering van het ontwerpproces volgens de DNR-2011 kan worden aangehouden maar wel andere contractvorming vergt.
Summary

This report describes the graduation research of Sietse Makelaar towards the rules required for working in a 3D environment. The research was carried out within the consulting engineers company ‘EversPartners’ and is focused specifically on the Retail structural shell work Unit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
PartnerEversPartners
Datum2016-03-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk