De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

4D BIM en optimaliseren van de uitvoeringsfase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

4D BIM en optimaliseren van de uitvoeringsfase

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dura Vermeer Bouw Zuid West (DVBZW) wil een onderzoek laten uitvoeren naar 4D BIM (BouwInformatieModel) om de mogelijkheid van toepassing bij woningprojecten te onderzoeken. En tevens om na te gaan of 4D BIM meerwaarde kan toevoegen aan het uitvoeringsproces. Het doel van het onderzoek is om de uitvoeringsfase van woningbouwprojecten door het toepassen van 4D BIM te optimaliseren. Met 4D BIM is het mogelijk om de planning te koppelen aan een 3D-model.
De uitvoeringsfase heeft veelal te maken met complexiteit, verspillingen en raakvlakken. Dat komt door het beperkte inzicht van partijen en niet goed afgestemde manier van communiceren. Dit onderzoek behandelt deze vraagstukken door te trachten een innovatie, specifiek 4D BIM, door te voeren. Om de mogelijkheid van de toepassing en tevens de impact ervan te kunnen nagaan, is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
Onder welke voorwaarden kan 4D BIM in het uitvoeringsproces van Dura Vermeer Bouw Zuid West worden doorgevoerd?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden is allereerst een literatuurstudie uitgevoerd. Voor het onderzoek van de huidige situatie zijn vervolgens twee woningbouwprojecten in kaart gebracht door een aantal onderzoekspunten op
het proces te meten. Hiervoor is een Delphi-methode gehanteerd. De respondenten bestonden uit het personeel van Dura Vermeer Bouw Zuid West die bij het projecten betrokken zijn: de uitvoerders, werkvoorbereiders en de BIMmanager. Aan de hand van interviews met de respondenten is de stand van de zaken met betrekking tot de
onderzoekspunten vastgesteld. Hieruit zijn twee indicatoren naar voren gekomen: de scores voor het huidige werkproces en het aantal bestede uren aan het huidige werkproces.
Met het oog op de interne interviews is contact gezocht met softwarebedrijven en met behulp van de bevindingen van de onderzoeker zijn data verzameld. Aan de hand hiervan is een analyse uitgevoerd om een software te kiezen die beter past bij de huidige situatie van het bedrijf. Vervolgens zijn met de geselecteerde software 4D-modellen van de pilotprojecten gemaakt, waarna de stand van de zaken van de onderzoekspunten is geanalyseerd.
De resultaten van de twee situaties voor en na het toepassen 4D BIM zijn geanalyseerd door deze met elkaar te vergelijken. Uit deze vergelijking is naar voren gekomen dat bijna alle onderzoekspunten zijn verbeterd. Dit betekent dat het toepassen van 4D BIM het werkproces zowel kwalitatief als kwantitatief positief beïnvloedt.
Aan het toepassen van 4D BIM op de woningbouwprojecten bij DVBZW is een aantal voorwaarden verbonden dat in de gaten dient te worden gehouden. Aan de hand van de resultaten van het onderzoek is de volgende conclusie getrokken:
4D BIM kan aan de ene kant de ontwikkeling en transformatie naar de innovatie
ondersteunen. Aan de andere kant draagt 4D BIM, door het op een goede manier en onder de juiste voorwaarden toe te passen, bij aan het verbeten en optimaliseren van de uitvoeringsfase.
Aan het eind van het rapport is een aantal punten aanbevelingen geformuleerd om het toepassen van 4D BIM op korte termijn te ondersteunen. Bovendien zijn langetermijnaanbevelingen opgesteld om de continuïteit van de optimalisatie te waarborgen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerDura Vermeer Bouw Zuid-West
Datum2018-09-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk