De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hout U Flexibel

Afstudeeronderzoek, course 15 & 16

Samenvatting

De hedendaagse manier van ontwerpen en bouwen in Nederland ligt onder de loep. Dit
komt onder andere door ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering.
Utiliteitsbouw wordt hedendaags voornamelijk uitgevoerd in beton en staal. In de
afgelopen tijd speelt de milieu-impact (stikstof en CO2) steeds meer een rol door onder
andere het klimaatakkoord in de Europese Unie. Door het gebrek aan kennis en ervaring
binnen onder andere het construeren met hout, loopt Nederland achter op het gebied
van houtbouw ten opzichte van landen met een grote houtproductie zoals Duitsland,
Oostenrijk en Scandinavische landen. Tevens is de markt bezig met het industrialiseren
en prefabriceren van de bouwsector. Tot slot houdt de sector zich steeds vaker bezig
met het transformeren van gebruiksfuncties binnen bestaande gebouwen. Bovenstaande
ontwikkelingen vereisen een toekomstbestendige ontwerp- en bouwmethodiek.
Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een houtbouw elementenconcept
waarbij functievrijheid centraal staat voor bouwwerken tot een vloerhoogte van 13 meter
(in verband met 90 min. brandwerendheid). Binnen dit ontwerp wordt voornamelijk
gekeken naar de constructieve eigenschappen en uitwerkingen van het
elementenconcept. Hieruit volgt de hoofdvraag van het afstudeeronderzoek:
‘Welke realistische mogelijkheden met betrekking tot de hoofddraagconstructie
voor bouwwerken uitgevoerd in hout zijn toepasbaar voor een utilitair functie flexibel geïndustrialiseerd elementenconcept?’
De eerste stap in het beantwoorden van dit vraagstuk is het uitvoeren van een
veldonderzoek. Hieruit is door middel van een enquête en interviews gebleken dat het
merendeel van de respondenten en geïnterviewden van mening zijn dat een functie flexibel elementenconcept het meest toekomstbestendig is binnen de utiliteitsbouw.
Vervolgens is het begrip ‘functie-flexibel ontwerpen’ geconcretiseerd. Aan de hand van
de enquêteresultaten is de hypothese met betrekking tot de gebruiksfuncties binnen
functie-flexibel ontwerpen geverifieerd. Vanuit deze gebruiksfuncties zijn de eisen,
stramienmaten en een installatieconcept bepaald.
Hierna is het concept constructief uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in de realistische
mogelijkheden van de hoofddraagconstructie, zoals vermeld in de hoofdvraag. Dit is
uitgewerkt middels onderstaand stappenplan:
• Stap 1: Het opstellen van de constructieve varianten als constructieoverzichten.
• Stap 2: Het dimensioneren van de vloerconstructie in combinatie met de liggers.
Een kwalitatieve beschouwing is hieraan voorafgegaan.
• Stap 3: Aan de hand van de constructieve varianten in combinatie met de
dimensionering is een multicriteria-analyse opgesteld met criteria en
bijbehorende wegingsfactoren, wat heeft geresulteerd in de meest realistische
varianten.
• Stap 4: De kolommen zijn per stramienmaat gedimensioneerd.
• Stap 5: Tot slot zijn verbindings- en sparingsmogelijkheden en de mogelijke
stabiliteitsprincipes kwalitatief beschouwd.
Het afstudeeronderzoek heeft geresulteerd in constructief uitgewerkte realistische
mogelijkheden. Dit betreft per verschillende stramienmaat, een kolomdimensie en de
vier meest realistische vloer-ligger-combinaties uitgevoerd in hout. Deze varianten zijn
terug te vinden in hoofdstuk 6.0: Hout U Flexibel Brochure.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Engineering en Automotive
Academie Built Environment
PartnerCroes Bouwtechnisch Ingenieursbureau
Datum2021-05-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk