De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfstandig reizen met het OV

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een grotere deelname aan het openbaar vervoer door cliënten van Het Hietveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfstandig reizen met het OV

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een grotere deelname aan het openbaar vervoer door cliënten van Het Hietveld

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Door veranderende wetgeving, visie en behoeften van cliënten met een verstandelijke beperking wordt door zorginstellingen, waaronder Pluryn, steeds meer onderzoek verricht naar mogelijkheden voor zelfstandig reizen voor deze doelgroep. Pluryn heeft meer dan honderdveertig locaties waarvan De Beele en Het Hietveld er twee zijn. De Beele loopt, t.o.v. Het Hietveld, voor in het aanbieden van interventies en middelen voor cliënten die zelfstandig willen (leren) reizen. Eén van die middelen is de GoOV-app. Wegens succesverhalen over het gebruik van deze app bij De Beele, wil Het Hietveld onderzoeken hoe deze app kan worden ingezet binnen haar eigen locatie. De vraagstelling luidt dan ook: Hoe kan de GoOV-app worden ingezet voor cliënten van Het Hietveld?
Methode: Allereerst is literatuuronderzoek verricht, waarna een semigestructureerde interviewguide is ontworpen en afgenomen bij begeleiders van Het Hietveld.
Resultaten: Respondenten zijn ontevreden over het huidige aanbod interventies, omdat dit voor cliënten onvoldoende houvast biedt. De GoOV-app wordt gezien als een ‘goed hulpmiddel’ bij het zelfstandig reizen.
Conclusie: De GoOV-app kan worden ingezet door de (te ontwikkelen) vaardigheden van de cliënt te onderzoeken die nodig zijn om d.m.v. een app zelfstandig te leren reizen. Hiermee wordt inzichtelijk of de GoOV-app geschikt is voor de cliënt. Indien dit het geval is, kan de GoOV-app worden aangevraagd bij de uitleenservice. Indien dit niet het geval is, moeten andere mogelijkheden worden onderzocht of gaat de cliënt per taxivervoer. Van belang is dat de juiste begeleiding wordt georganiseerd, waarbij oog is voor de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingToegepaste Psychologie
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
PartnerPluryn
Datum2016-01-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk